Tilpassing av samvalgsverktøy til innvandrergruppe

Samvalg handler om å ta informerte beslutninger om utredning, behandling eller oppfølging i samråd med helsepersonell. Hankiz Dolan har skrevet en doktorgradsavhandling som understreker at samvalgsverktøy kan brukes til å fremme samvalg for innvandrere. Avhandlingen gir også en beskrivelse av hvordan forskerne valgte samvalgsverktøy og tilpasset dette til en innvandrergruppe.
Tilpassing av samvalgsverktøy til innvandrergruppe
Samvalg handler om informerte beslutninger. Illustrasjon: Helsenorge.no
Publisert 29. april 2021 | Sist oppdatert 30. april 2021

Klikk her for å lese avhandlingen.