Kunnskapsnotat om velferdsteknologi

Det er en politisk forventning til at omsorgstjenesten i Norge skal gjøre mer, med mindre. For å få kabalen til å gå opp lanseres velferdsteknologi som en mulig løsning.

Publisert 01. desember 2017 | Sist oppdatert 14. november 2019

Klikk her for å lese hele dokumentet

Den norske befolkningen blir eldre og det er utfordrende å rekruttere nok omsorgspersonell. En konsekvens av dette er færre hjelpende hender og begrensede ressurser i nær fremtid. Velferdsteknologi blir presentert som en mulig løsning på deler av utfordringen.

Målet med velferdsteknologiske bidrag er å understøtte og forsterke brukerens; trygghet, sikkerhet, sosiale deltakelse, fysiske aktivitet, daglige gjøremål, mobilitet og livskvalitet. Myndighetene, støttet av resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider, er en sentral premissleverandør for innføring av velferdsteknologi Norge.

I Norge har direktoratet for e-helse fått i oppgave å etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger.

Det er også etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram  , for å stimulere kommunene til å ta i bruk velferdsteknologi. Dette har ledet ut i en rekke prosjekter med og uten følgeforskning. I tillegg har kommunene selv rapportert hvilke gevinster de opplever ved implementering av velferdsteknologi. Disse er beskrevet i Andre gevinstrealiseringsrapport  med anbefalinger.

Utenfor velferdsteknologiprogrammet er det i dag mulig å identifisere om lag 260 ulike prosjekter som fokuserer på implementering av velferdsteknologi i en aller annen form.

I denne beskrivelsen ønsker vi å presentere de forhold som har betydning for å kunne orientere seg i det velferdsteknologiske landskapet.