Hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 17. mars 2022

Skjematisk oversikt

Oversikt over målepunkt i akuttfasen ved hjerneslag

Forløpstider – akuttfasen

Debut symptomer

113 (AMK)

Innleggelse i sykehus

Bildeundersøkelse

Trombolytisk behandling

Trombektomi

Innlagt slagenhet

Vurdering av behov for carotis operasjon

Tidspunkt for carotis operasjon

Tverrfaglig funksjonsvurdering

Overføring/utskrivning fra slagenhet

Tverrfaglig vurdering i slagenhet pakkeforløp hjerneslag

Oversikt over målepunkt i oppfølging og rehabilitering ved hjerneslag

Forløpstider – oppfølging og rehabilitering

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rehabilitering med oppfølging av et tidlig støttet utskrivningsteam

Rehabilitering i kommunen

Oppfølging av pasienter uten initialt behov for rehabilitering

Oppfølging av pasienter uten forventet nytte av rehabilitering

Registrering av koder

Anbefalte kriterier for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Anbefalte kriterier for henvisning til tidlig støttet utskrivningsteam

Anbefalte kriterier for henvisning til rehabilitering i kommune

Vurderinger i slagenheten for pasienter uten forventet nytte av rehabilitering

Vurderinger i slagenheten for pasienter uten initialt behov for rehabilitering