Nasjonalt pasientforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022

Henvisning og start

Kartlegging og utredning

Behandling og oppfølging

Avslutning og videre oppfølging

Barn, foreldre og andre pårørende

Registrering av koder