Nasjonalt pasientforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022

Henvisning og start

Kartlegging og utredning

Behandling og oppfølging

Avslutning og videre oppfølging

Barn, foreldre og andre pårørende

Registrering av koder