Pediatriveiledere

Pediatriveiledere er utarbeidet av medlemmer i Norsk barnelegeforening. NBF har opphavsrettighetene til veilederen. Veilederen er skrevet for barneleger og leger under utdanning som jobber med syke barn.