Legemiddelveilederen - rutiner for håndtering av legemidler til barn (Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn)

Lenke: Legemiddelveilederen - rutiner for håndtering av legemidler til barn (Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn)

Først publisert: 12.12.2022

Sist faglig oppdatert: 27.03.2023

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Legemiddelhåndtering

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Språk: Norsk