Assistert befruktning med donoregg og donorsæd

Sist faglig oppdatert: 31. januar 2023

Generelle bestemmelser

Det sentrale egg- og sæddonorregisteret