Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten - nivå 2-prosedyre

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2022

Prosedyrenivåer

Roller og ansvar

Helsetjenestens talegrupper

Operativ bruk av Nødnett

Bruk av Gateway og Repeater

Innsatsledelse og samvirke med andre etater

Krav til opplæring av brukere

Drift og vedlikehold

7.2.2 Innmelding på e-post

Feil/hendelser kan også meldes på e-post drift@hdo.no som leses hele døgnet.

7.2.2 Innmelding på e-post

Feil/hendelser kan også meldes på e-post drift@hdo.no som leses hele døgnet.

Vedlegg

ISSI nummerplan og kallesignaler

Bruk av samband