Legevakthåndboken gratis på Helsebiblioteket.no

I den nye utgaven av Legevakthåndboken finner du raskt informasjon om symptomer, sykdommer og håndtering av disse, samt råd om livreddende behandling og håndtering av skader og ulykker.

Barn med skade_får hjelp av lege
Legevakthåndboken egner seg for raske oppslag i pasientmøtet. Foto: Tone Morken, Nklm

Legevakthåndboken er en praktisk håndbok som gir helsepersonell beslutningsstøtte og behandlingsråd på legevakt.

Fra 6. september 2012 får du Legevakthåndboken gratis i digital utgave på Helsebiblioteket.no.

Legevakthåndboken ble utgitt på papir for første gang i 1993 og er nå lansert i en splitter ny utgave.

Praksisrettet innhold

Innholdet i Legevakthåndboken er delt opp i fire hoveddeler:

  • Når det haster: Livredning og andre prosedyrer for de mest kritiske situasjonene
  • Symptomer og sykdommer: Diagnostikk og behandling av legevaktrelevante symptomer og tilstander
  • Skader: Vurdering og håndtering av skader, ulykker og forgiftninger
  • Administrative forhold: Informasjon om blant annet relevant trygdemedisin og rettmedisin, og utstyr for legevakt

Hvem er Legevakthåndboken for?

Legevakthåndboken er beregnet på legevaktsleger og turnusleger. Studenter, ambulansepersonell og annet legevaktpersonell kan også ha nytte av den.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er faglig ansvarlig for innholdet i håndboken. Gyldendal Akademisk er utgiver.

Helsebibliotekets avtale med Gyldendal Akademisk gir alle norske brukere (norske IP-adresser) fri tilgang til Legevakthåndboken. Avtalen gjelder for 3 år med mulighet for forlengelse.

» Gå til Legevakthåndboken

(/om-oss/artikkelarkiv/legevakthandboken-ny-utgave-gratis-tilgjengelig-pa-helsebiblioteket.no)