Alle oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk som du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Viser 1 - 18 av totalt 18
 • BMJ Best Practice

  BMJ. 

  Omfattende og kunnskapsbasert oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt av Helsebiblioteket fra desember 2009 for alle med norsk IP-adresse.

  Detaljer
 • Cochrane Clinical Answers

  Cochrane Collaboration og Wiley InterScience. 

  Oppslagsverk som baserer seg på systematiske oversikter fra Cochrane Collaboration. Cochrane Clinical Answers gir deg kunnskapsbaserte svar på kliniske spørsmål.

  Detaljer
 • Felleskatalogen

  Felleskatalogen. 

  Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge.

  Detaljer
 • FinnKode (med ICD-10)

  Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH). 

  Søkeverktøy for å finne koder, inneholder blant annet ICD-10 og NCMP-NCSP.

  Detaljer
 • Hjelpemiddeldatabasen

  [Hjelpemiddelbasen, Hjelpemiddeldatabase, database over hjelpemidler]

  NAV. 

  Arbeids- og velferdsetatens (NAV) nettsted for informasjon om produkter og leverandører på det norske hjelpemiddelmarkedet.

  Detaljer
 • IBM Micromedex med Martindale

  Truven Health Analytics. 

  Omfattende internasjonalt oppslagsverk om legemidler. Inneholder forskningsbasert og oppdatert informasjon om et stort antall legemidler, blant annet om bruk, virkemåte, dosering, interaksjoner, bivirkninger og individuelle tilpasninger. Inkluderer håndbøker som Martindale, NeoFax, Handbook on Injectable Drugs (Trissel's) og Index Nominum. Har verktøy for sammenligning av legemidler og for identifikasjon av tabletter og kapsler.

  Detaljer
 • IBM Micromedex – mobilapper

  Truven Health Analytics. 

  Detaljer
 • Legevakthåndboken

  Gyldendal Akademisk og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 

  Praktisk håndbok til bruk for helsepersonell på legevakt. Innholder diagnostikk og behandling av symptomer og tilstander, livredning og andre prosedyrer for de mest kritiske tilstandene, håndtering av skader og ulykker samt informasjon om administrative forhold.

  Detaljer
 • MedlinePlus

  National Library of Medicine, National Institutes of Health og Department of Health and Human Services. 

  MedlinePlus formidler informasjon om helsespørsmål til allmennheten. Nettstedet er et samarbeid mellom National Library of Medicine og de amerikanske helsemyndighetene.

  Detaljer
 • NHS Evidence

  National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 

  Fritt tilgjengelig klinisk oppslagsverk hvor du kan søke i en rekke kvalitetssikrede kilder som retningslinjer, legemiddelinformasjon og oppsummert forskning. NHS Evidence har også 34 emnesider med utvalgt innhold. Registrering (gratis) er nødvendig for fullt utbytte av tjenesten.

  Detaljer
 • Norsk legemiddelhåndbok

  Norsk legemiddelhåndbok. 

  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.

  Detaljer
 • Oncolex

  Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Helse Sør-Øst. 2007

  Oncolex er et oppslagsverk for onkologisk helsepersonell. Her finner du bakgrunnstekster og oppdaterte prosedyrer innen diagnostikk og behandling av kreft.

  Detaljer
 • Psykiatrisk legevakthåndbok

  Oslo Universitetssykehus. 2018

  Detaljer
 • Telefonråd

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). 

  Oppslagsverk og verktøy for håndtering av pasienthenvendelser i allmennpraksis eller på legevakt, spesielt utviklet for helsesekretærer og sykepleiere.

  Detaljer
 • UpToDate

  Wolters Kluwer Health. 

  Kunnskapsbasert og svært omfattende oppslagsverk. Inneholder mer enn 80 000 sider med tekst og grafikk og har lenker til mer enn 260 000 referanser. UpToDate oppdateres kontinuerlig. Bruk søkefeltet på åpningssiden for å få tilgang til innholdet.

  Detaljer
(https://www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk/alle-oppslagsverk)