Kunnskapsoversikter – resultatet av gjennomgang, vurdering og sammenstilling av eksisterende forskning.

Viser 1 - 18 av totalt 18
 • Campbell Library

  Campbell Collaboration. 

  Campbell Systematic Reviews inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging. Oppdateres kontinuerlig.

  Detaljer
 • Cochrane Clinical Answers

  Cochrane Collaboration og Wiley InterScience. 

  Oppslagsverk som baserer seg på systematiske oversikter fra Cochrane Collaboration. Cochrane Clinical Answers gir deg kunnskapsbaserte svar på kliniske spørsmål.

  Detaljer
 • Cochrane Library

  Cochrane Collaboration. 

  Samling av flere databaser som inneholder forskjellige typer studier av høy kvalitet. En av basene inneholder alle Cochrane Collaborations systematiske oversikter i fulltekst.

  Detaljer
 • Epistemonikos

  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

  Epistemonikos er en gratis internasjonal (flerspråklig) database som inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker systematisk i PubMed og andre databaser etter relevante systematiske oversikter og oversikter over oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade, og etiologi.

  Detaljer
 • Health Evidence

  Healthevidence.org gir tilgang til over 4,000 kvalitetsvurderinger av systematiske oversikter om
  evaluering av ulike folkehelsetiltak. Den er gratis å bruke, men krever registrering.

  Detaljer
 • HTA - The international HTA database

  The International Network of Agencies for Health Technology Assessment. 

  “The International HTA database“ er en gratis database som inneholder informasjon om påbegynte og ferdigstilte metodevurderinger (HTA) som er bestilt eller produsert av medlemmer av INAHTA eller andre HTA organisasjoner. Databasen gir en fullstendig liste over 16,000 fullførte eller påbegynte metodevurderinger (HTA) fra hele verden, datert fra 1989 frem til i dag.

  Detaljer
 • In Sum

  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion ØST og SØR - R-BUP. 

  IN SUM er RBUPs nettbaserte database over pålitelig, oppdatert og relevant oppsummert forskning om forebyggings- og behandlingstiltak for barn og unges psykiske helse, og om barnevernstiltak.

  Detaljer
 • Kort oppsummert

  Folkehelseinstituttet (FHI). 

  Norske sammendrag, hovedsakelig av Cochrane Librarys systematiske oversikter. Skrevet av ansatte ved Folkehelseinstituttet. Sammendragene blir publisert på FHI.no. De norske sammendragene ordnes etter utgivelsesår. 

  Detaljer
 • Læringsbiblioteket

  OsloMet. 

  Læringsbiblioteket er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring. Her finner du en systematisk sammenstilling av den internasjonale kunnskapen på feltet.

  Detaljer
 • MedNytt

  Folkehelseinstituttet (FHI). 

  MedNytt varsler om nye og potensielt viktige metoder for norsk helsetjeneste. Metodevarslene skal bidra til en raskere tilgang til nye og nyttige metoder. Den viktigste oppdragsgiveren er Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - NYE METODER. Et metodevarsel utarbeidet for NYE METODER er et forslag om metodevurdering.

  Detaljer
 • OTseeker

  University of Queensland, Australia. 

  Databasen OTseeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence) inneholder over 4 000 referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innen forebygging og behandling særlig relevant for ergoterapi. Må registrere seg som personlig bruker. Oppdateres ukentlig.

  Detaljer
 • PDQ-Evidence

  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

  PFQ-Evidence  er en gratis internasjonal (flerspråklig) database som gir deg rask tilgang til systematiske oversikter om organisering i helsetjenesten. En unik funksjon i PDQ-Evidence er at den kobler sammen systematiske oversikter, oversikter over oversikter og enkeltstudier noe som gjør det lettere å  finne dokumenter som er relatert til hverandre.

  Detaljer
 • PEDro

  Centre for Evidence-Based Physiotherapy. 

  PEDro (Physiotherapy Evidence Database) er en database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Den innenholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer, og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte undersøkelser. Den dekker innhold fra 1929 og fremover. De fleste referansene har engelsk sammendrag. Oppdateres månedlig.

  Detaljer
 • PROSPERO – International prospective register of systematic reviews

  Centre for Reviews and Dissemination. 

  Database for registrering av protokoller for systematiske oversikter.

  Detaljer
 • Pyramidesøket

  McMaster University. 

  Søkemotor som presenterer søketreffene basert på kildenes plassering i kunnskapspyramiden (5S-pyramiden).

  Detaljer
 • Trip

  TRIP database. 

  Trip er en søkemotor for klinikere. Trip søker samtidig i en mengde databaser og nettressurser og sorterer resultatene etter nivåene i kunnskapspyramiden. Du må logge deg inn for å bruke den, men den er gratis.

  Detaljer
(/oppsummert-forskning/kilder)