Covid-19 - Er karantene effektivt ved covid-19-utbrudd?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/covid-19-er-karantene-effektivt-ved-covid-19-utbrudd?lenkedetaljer=vis)