Covid-19 - Hvor nøyaktige er blodprøver for å avdekke covid-19?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/covid-19-hvor-noyaktige-er-blodprover-for-a-avdekke-covid-19?lenkedetaljer=vis)