CRP-måling - Vil CRP-måling effektivt kunne påvise infeksjon hos nyfødte?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/crp-maling-vil-crp-maling-effektivt-kunne-pavise-infeksjon-hos-nyfodte?lenkedetaljer=vis)