Demens - Har personer med demens nytte av lysterapi?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/demens-har-personer-med-demens-nytte-av-lysterapi?lenkedetaljer=vis)