Depresjon - Kan depresjon reduseres hos pasienter som får dialyse?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/depresjon-kan-depresjon-reduseres-hos-pasienter-som-far-dialyse?lenkedetaljer=vis)