Hjerneslag - Fører speilterapi til bedre funksjon hos pasienter med hjerneslag?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/hjerneslag-forer-speilterapi-til-bedre-funksjon-hos-pasienter-med-hjerneslag?lenkedetaljer=vis)