Sure oppstøt (refluks/GØRS) hos barn


BMJ-logo

Gulping er svært vanlig hos spedbarn og små barn. Det skaper vanligvis ingen problemer, og de fleste vokser det av seg. Dersom barnet gulper uvanlig ofte, viser tegn til ubehag og manglende vektøkning, kan dette skyldes gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS). Behandling kan noen ganger være nødvendig, avhengig av barnets symptomer.

Hva er refluks hos barn?

Refluks forekommer når delvis fordøyd mat gulpes opp fra magesekken.

En muskel nederst i spiserøret, ved overgangen til magesekken, stopper som regel maten fra å komme opp igjen. Hos spedbarn og små barn kan denne muskelen fungere dårlig fordi fordøyelsessystemet fremdeles er under utvikling. Når mat og magesyre ofte kommer opp i spiserøret kan det gjøre spiserøret sårt og betent.

Symptomer

Det mest åpenbare symptomet på gulping (refluks) er at maten kommer opp igjen.

Andre symptomer er:

  • Magesmerter
  • Mistrivsel
  • Manglende vektøkning
  • Smerter i magesekken eller spiserøret
  • Irritabel
  • Mye gråting

Små barn som har normal vekt og viser normal trivsel, trenger vanligvis ikke utredes for refluks selv om de gulper mye.

Utredning er aktuelt ved magesmerter, mistrivsel og manglende vektøkning. Hvis barnet har smerter i magesekken eller spiserøret, kan de bli irritable og gråte mye.

Ved kaffegrutlignende mørk oppkast bør lege kontaktes. Dette kan være et tegn på blødning i magen eller spiserøret.

Eldre barn har en tendens til å ha flere reflukssymptomer som halsbrann, svelgeproblemer og vond smak i munnen. Det kan være mange årsaker til disse symptomene, og barnet bør utredes av lege.

For å fastslå diagnosen kan det være nyttig dersom du har en oversikt eller fører en dagbok over hvor mye mat barnet får i seg og hvor ofte det gulper opp mat. Barnet bør veies regelmessig – for eksempel på helsestasjonen – for å sjekke at det øker i vekt. Noen barn må utredes videre hos en spesialist, som kan gjøre flere tester.

Behandling

Behandling er som oftest bare aktuelt hvis barnet ikke har tilfredsstillende vektøkning eller har tilleggsproblemer.

Produkter som reduserer refluks

Bruk av fortykningsmiddel i maten kan hindre at barnet gulper maten opp igjen. Fortykningsmidler til melk og grøt kan kjøpes på apoteket, men det anbefales å snakke med en lege før man gjør endringer i kostholdet til spedbarn. Ved bruk av fortykket melk, må sannsynligvis hullet i tåteflaskesmokken gjøres større.

Bruk av fortykket kost kan gjøre at barn hoster opp igjen maten. Noen får også diaré av tilsetninger som kan være i fortykningsmiddelet.  Fortykket kost har i tillegg mer kalorier enn vanlig mat, derfor er det viktig å følge med på barnets vekt.  Fortykningsmiddel kan ikke brukes ved amming. Ammer du kan natriumalginat som du får kjøpt reseptfritt både som mikstur og tyggetabletter på apoteket redusere reflukssymptomer. Alginat bør ikke gis til for tidligfødte barn, barn som er syke med feber eller barn med diaré eller oppkast utenom når det er forskrevet av lege. Dersom barnet ditt er yngre enn 12 måneder, bør du kontakte lege før eventuelt oppstart med denne behandlingen. Alginat bør ikke brukes ved samtidig bruk av fortykningsmiddel.

Legemidler

Noen legemidler har vært brukt ved refluks hos barn. De vanligste i Norge er H2-blokkere og protonpumpehemmere (PPIs). Disse medikamentene reduserer mengden magesyre og brukes også ofte til å behandle dårlig fordøyelse og sure oppstøt hos voksne. H2-blokkere inkluderer cimetidin og ranitidin. Protonpumpehemmere inkluderer omeprazol og lansoprazol. En nøye utredning hos lege kreves før oppstart med medikamentell behandling.

Kirurgi

Ved store problemer med refluks og manglende effekt av medisinsk behandling, kan det være aktuelt med operasjon. Inngrepet har til hensikt å styrke lukkemuskelen mellom spiserøret og magen og kalles Nissen-plastikk. Et kirurgisk inngrep er ikke risikofritt, og barnet kan få en betennelse eller blodpropp i etterkant.

Annen behandling

Noen anbefaler heving av hodeleie på barnets seng, slik at hodet ligger høyere enn resten av kroppen. Dette kan forebygge at maten kommer opp. En fersk studie viser at bruk av en spesialbygget seng med 40 graders heving av overkroppen førte til merkbar reduksjon i reflukssymptomer hos en gruppe spedbarn der annen behandling ikke hadde ført frem.

 

Prognose

De fleste barn slutter å gulpe opp maten før de er 18 måneder gamle, og de færreste trenger omfattende behandling. Det er veldig sjelden refluks fører til komplikasjoner, men noen barn kan få en eller flere av følgende problemer:

  • Blødninger og smerter i spiserøret.
  • Pusteproblemer, i form av hoste og tung pust.
  • Veksthemning og manglende utvikling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/barn-og-unge/gastroosofageal-reflukssykdom-gors-hos-barn)