Irritabel tarmsyndrom


BMJ-logo

Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan gi plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. Tilstanden forverres ofte av stress, men livsstilsendring kan hjelpe.

Personer med irritabel tarmsyndrom kan ha magebesvær, selv om alle undersøkelser og prøver viser at kroppen er frisk.

Hva er irritabel tarmsyndrom?

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) er en funksjonell tarmlidelse karakterisert av ubehag eller smerter i magen, forstoppelse eller diaré og oppblåsthet

Tilstanden er vanlig og anslås å ramme mellom 8-25 % av den norske befolkningen. Irritabel tarmsyndrom kan sees hos begge kjønn og i alle aldre, men forekomsten er høyere hos kvinner enn hos menn.

Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken til syndromet, men flere faktorer synes å være innblandet i syndromets utvikling: arvelighet, kosthold, tykktarmsbakterier, lavgradig inflammasjon og unormale hormonproduserende celler i mage og tarm.

Det finnes ingen støtte for at psykologiske faktorer som depresjon, angst eller hypokondri påvirker forekomsten eller forløpet av irritabel tarm. Derimot er det påvist at stress kan forverre symptomene. En forklaring er at hjernen sender unormale signaler til tarmen. Dette skjer ofte under stress, uten at det betyr at IBS bare sitter i hodet eller er noe du innbiller deg. Det er få organer som er koblet med så mange nerver til hjernen som tarmen. Signalene fra hjernen gir derfor helt reelle forandringer i tarmen. Det forklarer hvorfor stemningsleiet kan påvirke irritabel tarmsyndrom.

Symptomer

Vanlige symptomer er magesmerter, diare og/eller forstoppelse, mye tarmluft og følelse av oppblåsthet. Mange opplever smerter etter matinntak og føler bedring etter toalettbesøk.

Graden av symptomer varierer fra person til person fra akseptabel til vanskelig. De kan variere over tid hos en og samme pasient, med lette til moderate symptomer i perioder og mer fremtredende i andre.  

Selv om symptomene er svært plagsomme, utvikler irritabel tarm seg ikke til alvorlig sykdom. Derimot kan irritabel tarmsyndrom redusere livskvaliteten betraktelig. Mange med irritabel tarm bekymrer seg uten grunn om symptomene kan utvikle seg til mer alvorlige sykdommer som for eksempel kreft. Men du bør oppsøke legen hvis du oppdager blod i avføringen, går ned i vekt uten åpenbar grunn, har feber eller tegn på betennelse i kroppen, eller føler deg i dårlig form hele tiden.

Hos enkelte kan det også forekomme andre symptomer som ikke-hjerte-relaterte brystsmerter, smerter i øvre del av magen eller gallestenslignende anfall. Personer med irritabel tarm kan også ha en eller flere av følgende symptomer fra andre deler av kroppen. Typisk er hodepine, muskelsmerter, smerter fra underlivet, kronisk tretthet, depresjon og/eller søvnproblem.

Behandling

Når legen skal diagnostisere irritabel tarm, er det vanlig å gå gjennom din samlede sykehistorie, gjøre kroppslig undersøkelse og ta ulike tester for å utelukke andre underliggende årsaker til symptomene. Testene omfatter vanligvis blodprøver og avføringsprøver; noen ganger gastroskopi eller koloskopi. I noen få tilfeller kan legen vurdere behovet for flere undersøkelser.

Mange mennesker med IBS prøver å takle symptomene selv, men mange får god hjelp av fastlegen. Informasjon om irritabel tarmsyndrom er en viktig del av behandlingen for å få hjelp til å håndtere tilstanden. Det er mye man kan gjøre for å redusere symptomene på irritabel tarm og forbedre sin livskvalitet. Sammen kan dere finne en måte å lindre symptomene på ved hjelp av livsstilsendring, riktig kosthold og behandling.

Før dagbok over symptomene

Stress og noen matvarer kan forverre symptomene.  Du kan lettere identifisere og unngå disse om du fører en dagbok hvor du noterer ned symptomer, stressbelastning og kost.

Stressmestring

Mange opplever symptomforverring når de blir stresset og kan derfor ha nytte av stressmestringsteknikker som pusteøvelser, meditasjon, yoga og avslapningsøvelser. Dersom du er svært stresset og overdrevent bekymret, kan det hjelpe med samtaleterapi.

Regelmessig fysisk aktivitet det kan virke smertelindrende og bedre tarmfunksjonen. Regelmessig fysisk aktivitet er vist å lette transporten av tarmgass og kan dermed redusere oppblåsthet. Det er også vist å dempe stresshormoner i kroppen og øke produksjon av endorfiner som bidrar til smertelindring og økt velvære. Det anbefales å være fysisk aktiv tilsvarende hurtig gange i minst 30 minutter hver dag.

Generelle råd

Livsstilsendringer kan bidra til å dempe og kontrollere plagene ved irritabel tarm, slik at du får hjelp til å leve et mest mulig normalt liv slik du selv ønsker. Mange opplever tilstrekkelig symptomlindring ved å følge disse generelle rådene for irritabel tarm:

  • Regelmessige måltider, tygg maten godt, sitt ned og ta det med ro rundt måltidene.
  • Unngå å hoppe over måltider eller la det gå mer enn 3-4 timer mellom måltidene.
  • Drikk minst 8 glass vann (1-1,5L) eller andre drikker uten koffein, for eksempel urtete.
  • Begrens te og kaffe med koffein til 2-3 kopper hver dag.
  • Begrens inntak av alkohol og kullsyreholdige drikker.
  • Individuell tilpassing av kostfiber. For noen kan det hjelpe å begrense inntaket av fiberrik mat som grovt eller fiberrikt mel og brød, frokostblandinger med kli og hele korn.
  • Ved avføringsforstyrrelser (forstoppelse og/eller diarè) kan det hjelpe å spise mer vannløselig fiber gjennom for eksempel havre (havre-basert frokostblanding eller grøt) og linfrø (1-2 ss) daglig. Begrens inntak av frukt til 3 porsjoner per dag hvor en porsjon er ca. 80 gram som tilsvarer for eksempel en kiwi.
  • Unngå sukkerfri tyggegummi og pastiller som inneholder mye sukkeralkoholer som for eksempel sorbitol.

Kosthold

Personer med irritabel tarmsyndrom kan ha problemer med å fordøye enkelte matsorter. Ved hjelp av symptomdagboken kan du lettere identifisere hvilke matvarer som forverrer sykdommen. Men før du endrer diett bør du snakke med legen. Å kutte ut matvarer fra kostholdet kan påvirke inntak av viktige næringsstoffer som du bør erstatte i en ny kostholdsplan.

Dersom man ikke har oppnådd tilstrekkelig symptomlindring etter å ha forsøkt generelle kostråd og stressmestring, anbefaler vi deg å forsøke en godt dokumentert kostbehandling som kalles lavFODMAP dietten.

FODMAP er en forkortelse for Fermenterbare Oligo- Di- Mono- og Polysakkarider. Dette er en betegnelse for ulike tungt fordøyelige karbohydrater som tynntarmen kan ha vansker med å bryte ned og ta opp. Det er karbohydrater som fruktose, laktose, fruktaner, galaktaner og polyoler som finnes i ulike mengder i matvarer. Karbohydratene finnes i stor grad naturlig i sunne matvarer som frukt, grønnsaker, belgvekster og kornprodukter. FODMAP-dietten anbefales derfor ikke til friske mennesker. Du kan lese mer om FODMAP-dietten på Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- tarmsykdommer sine nettsider.

Plages du av forstoppelse kan du prøve et mer fiberrikt kosthold. Fiber gir mykere og mer fyldig avføring. Loppefrø, linfrø og hvetekli er eksempler på fiberrike kosttilskudd. Du finner også fiber i helkornsprodukter, grønnsaker og frukt. Du kan også prøve kosttilskudd som inneholder fiber, men husk da å drikke rikelig med vann. Fiberrikt kosthold kan gi luft i magen og du kan føle deg oppblåst.

Noen opplever symptomlindring av probiotika. Probiotika inneholder levende bakterier (særlig melkesyrebakterier), som kan bedre balansen i bakteriefloraen i tarmen. Eksempler på matvarer som inneholder probiotika enten naturlig eller kunstig tilsatt, er biola, yoghurt, frossen yoghurt og kefir. Probiotika finnes også i kapsel- og i tablettform på apoteket. Forskningen viser at det er særlig et probiotika, Bifidobacterium infantis skal være bra mot irritabel tarm.

Legemidler

Legemidler har ingen dokumentert plass i behandlingen av irritabel tarmsyndrom. Behandling med legemidler for irritabel tarm er symptombasert og fokuserer på det symptomet som plager pasientene mest. Medikamenter som er ment for å lindre magesmerter og/eller oppblåsthet, forstoppelse og diaré, er de mest foreskrevne legemidler.

Legen din kan skrive ut medisin som et supplement til livsstilsendring, om tilstanden krever det.  

Annen behandling

De finnes noe forskning som viser at hypnose kan hjelpe hos de med en vanskelig form for irritabel tarm, som ikke responderer på livsstilsendringer og/eller medisiner. Når du er i avslappet tilstand, forteller terapeuten deg hva du kan gjøre for å bedre symptomene. Ulempene er at hypnose kan være kostbart og tidkrevende.   

Kognitiv atferdsterapi er en samtalebehandling som kan forebygge stress ved at du lærer å endre negative tankemønstrene om sykdommen og får bedre kontroll over den. Det finnes noen studier som viser at det virker, men det er for få til å være sikker.

Prognose

Symptomene ved irritabel tarm blir bedre med tiden, men går sjelden over av seg selv.

IBS ødelegger ikke tarmen på noen måte, men kan påvirke livskvaliteten.  Det er imidlertid viktig å få utelukket alvorlig sykdom, så slipper du å bekymre deg unødvendig.

Kunnskap om sykdommen kan hjelpe deg å håndtere symptomene på en bedre måte og gi deg en følelse av kontroll. Det finnes flere behandlinger som kan hjelpe, spør gjerne legen din om råd.  

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/mage-og-tarm/irritabel-tarmsyndrom)