Essensiell tremor – skjelvinger


BMJ-logo

Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender, og i noen tilfeller også av hodet. Dette kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige ting, som å drikke en kopp te uten å søle. Det finnes legemidler som kan hjelpe

Hva er essensiell tremor?

Essensiell tremor betyr at du har en tremor, som gir ufrivillig, rytmisk skjelving på hender eller hodet. Årsaken er ukjent, men det kan være arvelig.

Symptomer

Omtrent 7 av 10 personer med essensiell tremor skjelver på hendene. Skjelvingen starter ofte i en hånd, men etter hvert vil du vanligvis merke skjelving på begge hendene. Du vil ikke merke skjelvingen når du hviler eller sover. Den begynner ofte når du er i aktivitet, som når du strekker ut armene eller skriver. Skjelvingen kan forverres når du er sliten eller stresset.

Omtrent halvparten av personene med essensiell tremor opplever ufrivillig hoderisting (hodet rister opp og ned, eller fra side til side). Noen mennesker opplever også skjelving i stemmen, men det heter ikke essensiell tremor dersom ikke hender og hode også er berørt.

Oppsøker du lege vil det bli tatt prøver av deg for å utelukke at skjelvingen skyldes annen sykdom. Det vil bli tatt blodprøver for å se om skjoldbruskkjertelen fungerer som den skal. Noen ganger vil legen ordinere en CT- eller MR-undersøkelse for utelukke at skjelvingen skyldes andre tilstander. Du vil også få spørsmål om legemidler, familiehistorikk og eventuelle andre symptomer.

Behandling

Selvhjelp

Livsstilsendringer kan hjelpe for noen. Du kan prøve yoga eller avspenningsøvelser, kutte ut koffein (kaffe, te og sjokolade) og prøve å unngå stress.

For å takle skjelvinger, kan du prøve å bruke tyngre kopper og bestikk når du spiser, drikke gjennom et sugerør og skrive på PC i stedet for å skrive for hånd. Plagene kan også lindres ved å bruke en vekt som er festet på håndleddet.

Legemidler

 Legemiddelet propranolol bremser hjerterytmen og brukes vanligvis i behandling av hjerteproblemer. Forskning viser at propranolol kan bidra til å holde skjelvingen under kontroll.

Omtrent en av ti slutter å ta propranolol fordi de føler seg slitne eller får en svært langsom hjerterytme. Andre mulige bivirkninger kan være depresjon, svimmelhet eller mareritt. Hvis du har astma, hjerteproblemer eller diabetes, må du fortelle dette til legen din.

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan ta propranolol eller du ikke merker noen effekt av legemiddelet, kan du prøve legemidler som brukes i behandling av epilepsi (antiepileptika). Noen undersøkelser viser at antiepileptika topiramat  kan ha effekt. Topiramat kan svekke appetitten, gi vekttap, nummenhet og prikking.  Et annet legemiddel som kan være til hjelp er fenobarbital, men det er ikke gjort mye forskning på dette. Fenobarbital kan gi bivirkninger som tretthet, depresjon og hukommelsesproblemer. Dersom du er veldig plaget av skjelving og andre legemidler ikke har fungert, kan legen forskrive et benzodiazepin. Dette er beroligende legemidler. Eksempler er lorazepam og klonazepam. Det finnes noe forskning som viser at dette hjelper, men det er ikke godt dokumentert. Benzodiazepiner kan føre til søvnighet og er avhengighetsdannende.

Andre behandlingsalternativer

Gir skjelvingene deg store plager og du har prøvd flere ulike legemidler uten effekt, kan du få tilbud om kirurgisk behandling. Men dette er svært sjelden.

Prognose

Mange med essensiell tremor lever fint med lidelsen og oppsøker aldri lege. Utviklingen går normalt svært langsomt og blir langsomt verre. De fleste får da hjelp av behandling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/essensiell-tremor-skjelvinger)