Facialisparese (Bells parese) - ansiktslammelse


BMJ-logo

Våkner du en morgen med lammelse på den ene siden av ansiktet, kan det skyldes en tilstand kalt perifer facialisparese eller Bells parese. De aller fleste blir helt bra igjen.

Hva er facialisparese?

Ved facialisparese blir musklene i ansiktet plutselig svake. Ansiktslammelsen oppstår nesten alltid bare på den ene ansiktshalvdelen.

Det kan være mange årsaker til facialisparese. Ofte er det forårsaket av lokal hevelse som trykker på nerven på grunn av forskjellige typer virus.

Hos noen kan borreliose være årsaken til facialisparese. Har man tilleggssymptomer som utslett, hevelse i ansiktet eller tegn på hjernehinnebetennelse øker dette sjansen for borreliose. Facialisparese hos barn skyldes ofte borreliose. Borreliose overføres ved flåttbitt og skal behandles med antibiotika.

Er du gravid, kan facialisparese skyldes hevelse (ødemer) i kroppen. Legen vil undersøke om det kan skyldes svangerskapsforgiftning.

Ikke alle som har lammelse i ansiktsmusklene har perifer facialisparese. Det kan hende du må ta noen tester, for eksempel en MR eller CT, for å utelukke andre årsaker til lammelsen.

Hjerneslag kan gi lammelser i ansiktsmusklene, men dette arter seg annerledes enn ved perifer facialisparese. Dersom du får et hjerneslag, får du sentral facialisparese, og dette gjør deg slapp i først og fremst i nedre del av ansiktet nedenfor øyet.  Som regel vil også andre deler av kroppen bli berørt.

Symptomer

Du kan oppleve slapphet på den ene siden av ansiktet, og at det er vanskelig å åpne eller lukke øyet. Det kan være vanskelig å rynke pannen skikkelig, eller smile som du normalt gjør. Dessuten kan talen bli uklar og noen vil lettere sikle.

Noen kjenner smerte bak øret som varer noen få dager, men facialisparese er vanligvis smertefritt. Du kan også oppleve å bli lydømfintlig, eller å miste smakssansen på den berørte siden av tungen.

Symptomene kommer brått. De kan ytterligere forverres de neste to døgn.

Bells parese rammer kun ansiktet. Hvis du føler deg svak eller nummen i andre deler av kroppen, bør du fortelle dette til legen umiddelbart.

En spesiell variant av ansiktslammelse skyldes vannkoppevirus (varicella zoster). Da får man utslett med blemmer (helvetesild) inne i øret og man kan ofte få svimmelhet, smerter i og bak og inne i det ene øret og i svelget. Feber og allmenn utilpasshet kan også opptre (Ramsey Hunt syndrom).

Behandling

De fleste blir helt bra av perifer facialisparese, også uten behandling. 

Legemidler

Kortisonpreparater (prednisolon) og antivirale legemidler sammen er den beste behandlingen. De gir best effekt dersom du starter opp behandlingen innen tre dager etter symptomstart. Det er vanlig å ta legemidlene i en uke.

Prednisolon likner på kroppens eget hormon kortison og hjelper til å dempe betennelsesreaksjoner i kroppen. Antivirale legemidler motarbeider viruset som kan være årsaken til problemet. Du vil kunne ta enten aciklovir eller valaciklovir.

Antivirale legemidler kan ha milde bivirkninger. Noen pasienter får sykdomsfølelse og diaré.

Det kan være skadelig å ta høye doser prednisolon over lang tid. Du kan få bivirkninger som høyt blodtrykk, diabetes og beinskjørhet, men dette er usannsynlig dersom du tar en prednisolonkur som varer en uke.

Andre typer behandlinger

Dersom du ikke blir helt bra av facialisparesen, kan du trenge ytterligere behandling.

Du kan prøve fysioterapi eller logoped, der du trener med en terapeut for å styrke ansiktsmusklene. Dette kan hjelpe deg å bevege ansiktet ditt mer normalt.

Dersom du ikke kan lukke øyet skikkelig, kan øyet bli tørt og du kan få betennelse på hornhinnen. Du kan unngå dette ved å:

  • Bruke kunstig tårevæske (øyedråper)
  • Holde øyet lukket med hudvennlig tape
  • Bruke solbriller

Sliter du fremdeles med å lukke ett av øyelokkene etter gjennomgått behandling, kan en operasjon vurderes. En kirurg kan legge inn en liten gullvekt i øyelokket som gjør det lettere å lukke øyet.

Prognose

Det er stor sannsynlighet for å bli helt frisk av facialisparese. Noen studier har vist at 9 av 10 pasienter som tar prednisolon og antivirale tabletter i kombinasjon blir helt friske.

Andre studier viser at om lag 3 av 10 pasienter med gjennomgått facialisparese plages med noe muskelsvakhet og at omlag 2 av 10 pasienter får andre langsiktige følgeskader. Ansiktet kan se annerledes ut enn det gjorde tidligere fordi ansiktsmusklene er blitt forkortet. Hos noen kan ulike deler av ansiktet bevege seg sammen, slik at kinnet kan få smilehull når du blunker. Det skjer når en nerve i ansiktet vokser ut igjen på en annen måte enn slik den var før.

Sannsynligheten for varige skader øker hos de som:

  • Ikke har noen som helst bevegelse i den affiserte siden av ansiktet
  • Er eldre enn 60 år
  • Har høyt blodtrykk eller diabetes, eller er gravid
  • Ikke har blitt bedre etter seks uker

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/nevrologi/facialisparese-bells-parese)