Superinfisert atopisk eksem

Innhold på siden

  • Publisert 2007: Claus Klingenberg
  • Revidert 2012: Christopher Inchley og Claus Klingenberg

  Revidert 2012

  Bakgrunn

  Atopisk eksem er ofte kolonisert med S. aureus. Bakterielle superantigener kan indusere kraftig eksemreaksjon. Oppkloring av huden pga. kløe disponerer for superinfeksjon, som er oftest overfladisk, men kan også forårsake cellulitt eller andre dypere infeksjoner. Vanligste årsak er S. aureus, men Gruppe A Streptokokker, virus og sopp infeksjoner kan også forekomme.

  Symptomer og funn

  Økt rubor, hevelse, varme og kløe. Væskende sår med skorpe dannelse, evt pustler. Ved dypere infeksjon, feber og påvirket allmenntilstand.

  Diagnostikk og utredning

  Ved bruk av systemisk antibiotika bør dyrkningsprøve (bakteriologi) tas, helst fra under skorper eller nylig punktert vesikkel/pustel. 

  Behandling

  Ved lettere tilfeller av superinfisert eksem kan man prøve lokalbehandling med Kaliumpermanganat (bad/omslag) 15 minutter daglig i 5–7 dager. Ellers kan lokalbehandling med antiseptisk middel/korticosteroid krem/salve (f.eks. Apolar med Dekvalin ® ) være nyttig ved lokaliserte superinfiserte eksem. Ved utbredt superinfisert eksem eller terapiresistent eksem bør systemiske betalaktamase stabile antibiotika brukes mot antatt stafylokokk infeksjon. Se kapittel om Impetigo-contagiosa (Brennkopper) for antibiotika valg og dosering. Ved fortsatt terapisvikt bør virus eller sopp infeksjon vurderes. I alle tilfeller må den øvrige eksembehandlingen optimaliseres. Husk å klippe neglene korte!

  Referanser og litteratur

  1. Ring J, Alomar A, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26: 1045–1060.
  2. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012, utkast til høring)
  (/pediatriveiledere?key=149427&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6513&menuitemkeylev3=6539)