SSSS (staphylococcal scalded skin syndrome)

Innhold på siden

  • Publisert 2007: Hans-Olav Fjærli
  • Revidert 2012: Christopher Inchley og Hans-Olav Fjærli

  Revidert 2012

  Bakgrunn

  SSSS er sjeldnere enn impetigo, men tilstanden er alvorlig og krever rask sykehusinnleggelse og behandling. Den opptrer hovedsakelig hos barn under 5 år og særlig hos nyfødte (Lyells sykdom). Sykdommen utgår vanligvis fra en lokalisert infeksjon med eksfoliatinproduserende gule stafylokokker(konjunktivitt, otitt, lokal bulløs impetigo, bleieutslett, infisert navlestump, etter omskjæring).

  Symptomer og funn

  SSSS starter med feber, irritabilitet og et smertefullt erytem. I løpet av 24–48 timer utvikles væskefylte blemmer over store deler av kroppen som etterlater et brannsårlignende utslett når det brister. Noen barn har få blemmer og erytemet dominerer.

  Differensialdiagnoser

  Utbredt bulløs impetigo, skarlagensfeber (se kapittel om Akutt tonsillitt og skarlagensfeber), toksisk sjokk syndrom, og nekrotiserende fasciit (se kapittel om Cellulitt og nekrotiserende fasciitt), toksisk epidermal nekrolyse (se kapittel om Matallergi og annen matoverfølsomhet), samt Stevens-Johnson syndrom (se kapittel om Matallergi og annen matoverfølsomhet).

  Behandling

  1. Kloksacillin 25 mg/kg x 4 iv, evt i kombinasjon med clindamycin 10 mg/kg x 4 iv, se kapittel om Impetigo contagiosa. Etter 3–4 dager overgang til Dikloxacillin p.o. til en total behandlingstid på 7–10 d. se kapittel om Impetigo contagiosa. for dosering og alternativer for p.o. behandling.
  2. Smertebehandling med paracetamol, ev. kombinert med kodein, og ev. opioider.
  3. Opprettholdelse av væske og elektrolyttbalanse evt tildekking av væskende hud med våte omslag.

  Litteratur

  1. Berk DR, et al. MRSA, staphylococcal scalded skin syndrome, and other cutaneous bacterial emergencies. Pediatr Ann 2010; 39: 627–633.
  (/pediatriveiledere?key=150319&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6513&menuitemkeylev3=6539)