Dokumentasjon

Innhold på siden

  Det bør føres detaljerte overvåkningskurver.

  Kurven bør inneholde mulighet for registrering av vitale parametere kontinuerlig eller hver time, væskeregnskap og behandlingstiltak i forhold til respirasjon og sirkulasjon.

  Det bør skrives daglige lege- og sykepleienotater for alle overvåkningspasienter. Notatene kan f.eks. struktureres etter følgende mal:

   

  A / B

  Respirasjon

  C

  Sirkulasjon

  D

  Nevrologi

  Smerte

  E

  Infeksjon

  Metabolisme/ernæring

   

  Plan for neste døgn.

  Plan for innleggelse og utskrivelse.

  (/pediatriveiledere?key=260354&menuitemkeylev1=11425)