Akutt scrotum

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Borger Loe og Anette Ramm-Pettersen
  • Revidert 2006: Pål-Aksel Næss og Jarle Rugtveit
  • Revidert 2013: Pål-Aksel Næss og Jarle Rugtveit

  Revidert 2013

  Bakgrunn

  Defineres som en klinisk tilstand med akutt smerte i scrotum, ofte ledsaget av hevelse.
  Tilstanden krever umiddelbar diagnose for å kunne gi korrekt behandling.
  Årsaker deles gjerne inn i:

  • Skrotale: Testistorsjon, torsjon av appendix testis/epididymis, epididymitt/orkitt, idiopatisk skrotalt ødem, traume, tumores.
  • Ekstraskrotale: inguinalhernie, uretersten, sjeldne; intraabdominal patologi som mekonium peritonitt, neonatal ascites, neonatalt inguinalskrotalt hematom

  Symptomer og funn – diagnostikk og behandling

  Testistorsjon

  Hyppigst ved fødsel og i (pre)puberteten. Kan sees i alle aldre.
  Symptomer: Plutselige smerter i scrotum. Tidligere episoder med smerter, smerter i lysken/abdomen, kvalme og oppkast
  Kliniske funn: Kan være beskjedne initialt! Tverrleie av testis. Hevelse i scrotum kommer etter timer, Ødem/erytem/blålig misfarging, ømhet,
  Obs: Hos nyfødte kan dette være asymptomatisk, hvor man finner en hoven, hard testis.
  Diagnose: Kliniske funn/symptomer er viktigst!! Ultralyd/doppler kan brukes i tvilstilfelle der mistanken om tilstanden er liten, ellers risikerer man at tid til operativ behandling forsinkes.

  Behandling: Øyeblikkelig hjelp operasjon hos eldre barn. Noe mer varierende praksis på nyfødte da det er liten mulighet for å unngå atrofi hos nyfødte. Selv om operasjon foretas få timer etter symptomdebut, er atrofirisikoen reell.

  Torsjon av appendix testis

  Hyppigst i 10–13 års alder.
  Symptomer: Lette til moderate smerter, lokalisert til øvre testispol.
  Kliniske funn: Liten øm kul kjennes ofte ved øvre testispol. Ved gjennomlysning kan man se et mørkt legeme ved øvre testispol, ofte med et lite reaktivt hydrocele. Lett temperaturstigning kan forekomme

  Behandling: Ved sikker diagnose og moderate smerter, ingen operasjon. Oftest smertefri i løpet av 2–5 dager. Dersom usikkerhet opp mot diagnosen testistorsjon, er eksplorativt inngrep indisert.

  Epididymitt og orkitt

  Sjelden hos gutter før puberteten, underliggende urinveisanomali må utredes etter oppnådd infeksjonsfrihet. Ofte gradvise smerter med feber, urinfunn og lokale funn. Funn i scrotum kan være meget lik funn ved torsjon av testis. Orkitt er ofte bilateralt. Dersom differensialdiagnosen testistorsjon ikke kan utelukkes, vil eksplorativt inngrep være indisert.

  Behandling: Antibiotikavalg som ved UVI dersom bakteriell infeksjon er sannsynlig (epididymitt), viral årsak behandles symptomatisk.

  Idiopatisk skrotalt ødem

  Ofte generelt uttalt ødem med lite smerter. Ødemet står ikke i forhold til smertene. Tilstanden antas å være en lokal variant av angioødem. Ødemet strekker seg ofte over i perineum og opp i lysken. Forandringene går tilbake i løpet av 2–3 dager.

  Behandling: Symptomatisk.

  Traumer

  Vanskelige, kompliserte fødsler, f.eks. setefødsler. Stumpt traume. Ultralyd bør gjøres for å påvise ruptur av testiskapselen. Ved påvist eller mistenkt ruptur er operativ behandling med revisjon og sutur av kapselen indisert.

  Tumores

  Sjelden en akutt tilstand

  Litteratur

  1. Schalamon J, Ainoedhofer H, Schleef J et al. Management of acute scrotum in children – the impact of  Doppler Ultrasound. J Pediatr Surg 2006; 41:1377–80
  2. Stehr M, Boehm R. Critical validation of Colour Doppler ultrasound in diagnostics of acute scrotum in children. Eur J Pediatr Surg 2003; 13: 386–92
  3. Rhodes HL, Corbett, HJ, Horwood JF et al. Neonatal testicular torsion: A survey of current practice amongst paediatric surgeons and urologists in the United Kingdom and Ireland. J Pediatr Surg 2011; 46: 2157–60.
  (/pediatriveiledere?key=151546&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6529)