Akutte bradyarytmier

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Leif Brunvand og Per Hågå
  • Revidert 2006: Gunnar Norgård og Leif Brunvand
  • Revidert 2013: Asle Hirth og Hans Henrik Odland

  Revidert 2013

  Bakgrunn

  Bradykardi/bradyarytmi skyldes dysfunksjon eller skader i hjertets ledningssystem eller ytre faktorer som påvirker hjertet eller hjertets ledningssystem. Dysfunksjon/skade kan enten være intermitterende eller varig. Man skiller mellom AV-blokk og sinusbradykardi.

  Kongenitt AV-blokk

  • Se etter maternelle kjerneproteinantistoff (SSA/Ro og SSA/La).
  • Omtrent 2–5 % av barn til gravide kvinner med denne typen antistoffer utvikler en kongenitt AV-blokk.

  Ervervet AV-blokk

  • Umiddelbart etter hjertekirurgi eller sykelige prosesser i hjertet

  AV-blokk spontant oppstått

  • Ses oftest som ledd i genetisk kardiomyopati/myokarditt eller medfødt stoffskiftesykdom. Utredningen må rette seg deretter

  Sinusknute dysfunksjon/syk sinusknute (normal p-bølge eller nodal erstatningsrytme)

  • Sjeldent som isolert fenomen
  • Ses oftest hos pasienter operert med Fontan eller transposisjon av de store arterier med atrial switch (Mustard eller Senning)

  Inndeling AV-blokk 

  Grad I
  PR-intervall forlengelse. 

  Grad II, Wenckebach
  PR-intervall før blokk lenger enn etter blokk. Fysiologisk under søvn. Patologisk under anstrengelse/våken tilstand.

  Grad II, Mobitz
  Konstant PR forlengelse og blokk; 2 : 1, 3 : 1 osv. Patologi i ledningssystemet 

  Grad II, Høygradig
  Blokkeringer av flere påfølgende slag. Ser ut som komplett blokk, men er reversibel

  Grad III
  Ikke reversibel, komplett AV blokk

  Utredning og diagnostikk

  • EKG
  • Antistoffer hos mor (AV-blokk nyfødte)
  • Ekkokardiografi (hvis klinisk tilstand tillater det)
  • Obs myokarditt utredning og genetikk utredning

  Behandling

  Komplett AV-blokk hos nyfødte

  • Isoprenalin infusjon 0,05–1 mikrogram/kg/min
  • Pacemakerbehandling indisert ved gjennomsnittsfrekvens < 55 slag/min (hvis medfødte hjertefeil < 75 slag/min)

  Postoperativ AV-blokk

  • Pacing via epikardielle temporære elektroder
  • Permanent pacemaker dersom vedvarende AV-blokk utover 7 dager

   Nyoppdaget AV-blokk (myokarditt o.l)

  • Isoprenalin infusjon 0,05–1 mikrogram/kg/min
  • Temporær pacing via transvenøs elektrode

  Akutt bradykardi under terminering av atriale takyarytmier (atrieflutter, atrietakykardi)

  • Atropin i.v. (kan gjentas x 1). Dosering: Nyfødte 0,02 mg/kg, alder 1 mnd-12 år 0,01–0,02 mg/kg, alder > 12 år 0,3–0,6 mg (evt mer).
  • Adrenalin: 0,01 mg/kg (max 1 mg) i.v.
  • Isoprenalin infusjon 0,05–1 mikrogram/kg/min

  OBS! Atriale takykardier hos barn med medfødt hjertefeil

  • Adekvat bradykardiberedskap/mulighet for pacing

  Referanser og litteratur

  1. Wren C, et al. In: Concise guide to pediatric arrhythmias, Wiley –Blackwell, West Sussex, UK 2012, p 114–126.
  2. Epstein AE, et al. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities. Circulation 2008;117:e350-408.
  3. Kleinman ME, et al. Part 14: Pediatric advanced life support. Circulation 2010;122:S876
  4. UpToDate («Bradycardia in children», oppdatert pr januar 2013)
  5. BNF for children 2013 (Isoprenaline, atropine, adrenaline)
  (/pediatriveiledere?key=153449&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6554)