Toksiske syndromer og antidotliste

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Lars Tveiten
  • Revidert 2013: Fridtjof Heyerdahl og Ole Magnus Filseth

  Revidert 2013

  Toksiske syndromer

  Listen gir en helt kortfattet oversikt over symptomer (toksiske syndromer) ved forgiftninger med forskjellige typer/grupper av medikamenter/stoffer.

  Forkortelser: BT = blodtrykk, Resp = respirasjon, Temp = rektal temperatur, Pupiller = pupillestørrelse, Peri = peristaltikk, Sv = svetting.

  Gruppe

  BT

  Puls

  Resp

  Temp

  Mental status

  Pupiller

  Peri

  Sv

  Annet

  Antikolinergika

  -/­↑

  ­

  ↑/↓

  ­

  Delirium, ev. koma

  ­

  Tørre slimhinner urinretensjon

  Kolinergika

  ↓/(↑­)

  ↓/(­↑)

  -/↑

  -

  Normal/hemmet

  ↓/(­↑)

  ­

  ­

  Spyttsekresjon, diaré, fasikulasjoner lammelser

  Sedativa/etanol

  -/↓

  Hemmet

  -/↓

  -/↓

  -

  Hyporefleksi

  Opioider

  Hemmet

  -

  Hyporefleksi

  Sympatomimetika

  ­

  ­

  ­

  ­

  Agitert

  ­

  -/↑-/↑

  Tremor, kramper

  Abstinens (etanol, sedativa/hypnotika)

  ­

  ­

  ­

  -/­↑

  Agitert, forvirret

  ­

  -/­↑

  ­

  Tremor, kramper

  Abstinens (opioider)

  ­

  ­

  -/↑­

  -

  Normal, engstelig

  ­

  ­

  ­

  Oppkast, diarre, gjesping

  Etter Goldfranks Toxicologic Emergencies 8th edition, Mc Graw-Hill 2006.

  Antidotliste

  Listen er ikke uttømmende, kun et utdrag. Se også helsebiblioteket, emnebibliotek forgiftninger. De fleste sykehus (akuttmottak) har egne antidotlister, det er nyttig å kjenne til hva som er tilgjengelig på eget sykehus.

  Generisk navn

  Preparatnavn

  Styrke

  Legemiddel

  form

  Forgiftnings-indikasjon

  Omtalt i kapittel

  Acetylcystein

  Bronkyl

  Mucomyst

  200 mg

  200 mg/ml

  tabletter

  inj/inhal

  Paracetamol og hvit/grønn fluesopp

  Paracetamol

  Adrenalin

  Adrenalin

  1 mg/ml

  inj

  Betablokkere

   

  Atropinsulfat

  Atropin

  1 mg/ml

  inj

  Kolinesterase-hemmere

   

  Biperiden

  Akineton

  5 mg/ml

  inj

  Ekstrapyramidale fenomener

   

  Dantrolen

  Dantrium

  20 mg

  inj

  Malign hypertermi

   

  Deferoxamin

  Desferal

  500 mg

  2 g

  inj

  po

  Jern

  Jern forgiftning

  Diazepam

  Stesolid

  5 mg/ml

  5 mg/ml

  inj

  klyster

  Ved kramper og amfetamin,

  kokain, klorokin

  Narkotika, sedativa

  Digitalis antistoff

  Digibind/

  Digifab

  40 mg

  inj

  Digitalis-glykosider

  Digitalis

  DMPS (dimerkaptopropansulfonat)

  Dimaval

  100 mg

  kapsler

  Kvikksølv, arsen, kobber, m.m

   

  DMSA (dimerkaptoravsyre)

  Succicaptal

  200 mg

  kapsler

  Bly, kvikksølv m.m

   

  Etanol

  Sprit steril antidot

  70 %

  inj

  Etylenglykol, metanol

  Metanol og etylenglykol

  Flumazenil

  Flumazenil inj

  0,1 mg/ml

  inj

  Benzodiazepiner

  Narkotika, sedativa

  Fomepizol

  Fomepizol

  5 mg/ml

   

  Etylenglykol, metanol

  Metanol og etylenglykol

  Fysostigmin-salisylat

  Anticholium

  0,4 mg/ml

  inj

  Antikolinerge fenomener

   

  Fytomenadion (vitamin K1)

  Konakion Novum

  10 mg/ml

  inj

  Warfarin

   

  Hydrokso-kobolamin

  Cyanokit

  5 g

  inf subst

  Cyanid

   

  Ipekakuanha alkaloider

  Brekkmiddel til barn

   

  mikstur

  Ventrikkel-tømming

  Generelle retningslinjer

  Isoprenalin

  Isoprenalin

  0,2 mg/ml

  inj

  Betablokkere

   

  Jern(lll)heksa-cyanoferrat

  Antidotum Thallii

  0,5 mg

  kapsler

  Thallium-forgiftning

   

  Kalsium-EDTA

  Edetat parent. antidot

  100 mg/ml

  inf. kons

  Bly (ikke førstevalg)

   

  Folininsyre

  Calciumfolinat

  10 mg/ml

  inj

  Metotrexat, metanol

  Cytostatika, feilmedisinering

  Kalsiumglubionat

  Calcium Sandoz

  10 %

  inj

  Flussyre

   

  Kalsiumglukonat

  H-F antidot gel

  25 g

  salve

  Flussyre

   

  Medisinsk kull

  Kull mikstur

  150 mg/ml

  suspensjon

  Dekontaminering

  Generelle retningslinjer

  Metylenblått

  Methylene blue

  10 mg/ml

  inj

  Methemo-globinemi.

  Toksistet av ifosfamid, cyklofosfamid

  Cytostatika, feilmedisinering

  Nalokson

  Naloxon

  0,4 mg/ml

  inj

  Opioider

  Narkotika, sedativa

  Natriumsulfat

  Glaubersalt

  75 g

  pulver

  Oppløselige barium-forbindelser

   

  Natriumtiosulfat

  Tiosulfat parent. antidot

   

  inj

  Cyanid

   

  Oktreotid

  Sandostatin

  50 ụg/ml

  inj

  Sulfonylurea antidiabetika

   

  Penicillamin

  Atamir

  250 mg

  kapsler

  Kobber (ikke førstevalg)

   

  Pralidoksimmetylsulfat

  Contrathion

  200 mg

  inj.

  Organofosfater

   

  Protaminsulfat

  Protaminsulfat

  10 mg/ml

  inj

  Heparin og lavmolekylært heparin

   

  Pyridoksin

  Pyridoxin

  50 mg/ml

  40 mg

  inj

  tabletter

  Sandmorkel, hydrazin samt ved penicillamin-behandling

   

  Silibilin

  Legalon

  350 mg

  inf. subst.

  Hvit fluesopp

   

  Vipera berus antistoff

  Vipera TAb

  25 mg/ml

  inj

  Huggormbitt

  Hoggormbitt

  (/pediatriveiledere?key=151519&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6578)