Paracetamol

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Lars Tveiten
  • Revidert 2006: Lars Tveiten og Thomas Rajka
  • Revidert 2013: Knut Erik Hovda
  • Revidert 2021: Fra Giftinformasjonsentralen: Fra Giftinformasjonsentralen

  Revidert 2021: Fra Giftinformasjonsentralen

  Se lenke her for «Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning, utfyllende informasjon» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, februar 2021.

  https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/paracetamol-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning-utfyllende-informasjon

  Denne omhandler også barn og erstatter derfor fra 2021 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

  Viktigste endring er at det fra februar 2021 er anbefalt ny dosering av acetylcystein - første og andre dose i det tidligere doseringsregimet er slått sammen – dette er en betydelig forenkling.

  Tidligere doseringsregime (3 infusjoner og samme totaldose) gir likeverdig leverbeskyttelse og kan fortsatt følges.

  (/pediatriveiledere?key=153065&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6578)