Etablering av faggruppe for barneovervåkning

Innhold på siden

  Det bør opprettes en lokal faggruppe med ansvar for barneovervåkning ved alle sykehus/foretak med barneavdeling.

  Gruppen må bestå av minimum:

  • en spesialist i barnemedisin som oppfyller kompetansekravene (se tabell lenger ned). Bør i tillegg ha relevant erfaring.
  • en barnesykepleier eller nyfødtsykepleier/intensivsykepleier med relevant erfaring
  • en anestesilege med relevant erfaring

  Dersom det skal være et overvåkningstilbud som også omfatter kirurgiske barn, må lege fra aktuell(e) opererende spesialitet(er) inkluderes i faggruppen.

  Ansvarsområde for lokal faggruppe:

  • faglig ansvar for barneovervåkning ved sykehus/foretak
  • utarbeidelse av kompetanseprogram for sykepleiere og leger
  • tilrettelegging og kvalitetssikring av opplæring/oppdatering
  • organisering av trening på akutte situasjoner (SIM, scenario)
  • MTU-undervisning
  • utarbeidelse/oppdatering av interne prosedyrer
  • utstyrslister for barneovervåkning, inkl. «akutt-tralle» eller «akutt-sekk»
  • rutiner for samhandling med generelt/pediatrisk akutt-team
  • rutiner for overflytting til lokal intensivavdeling eller nærmeste barneintensivavdeling
  (/pediatriveiledere?key=260314&menuitemkeylev1=11425)