Bemanning

Innhold på siden

  Bemanningskrav - pleiefaktor

  Det må vurderes i hvert tilfelle hvilke barn som krever fastvakt (sykepleier kontinuerlig tilstede), og hvilke barn som kan forlates i kortere perioder med ekstern overvåkning.
  Det finnes internasjonale anbefalinger for pleiefaktor 0,5 for barneovervåkningspasienter, dvs. én sykepleier per to pasienter (11).
  Basert på norske forhold med små avdelinger, høy andel pasienter som må smitteisoleres, mer utbredt bruk av HFNC/CPAP, samt lite bruk av pleieassistenter, anbefales en pleiefaktor på 0,8.

  Bemanning ved BO

  Tabell 4

  Krav til legebemanning

  Krav til sykepleiebemanning

  På dagtid bør spesialist i barnemedisin med overvåkningserfaring være tilstede for visitt og vurderingerPå små avdelinger kan det være tilstrekkelig med én barnesykepleier, ev. svært erfaren sykepleier til stede til enhver tid
   Kompetent bakvakt bør kunne være tilstede innen 30 minutter hele døgnetPå avdelinger med > 15 sengeplasser totalt, bør det være to barnesykepleiere, ev. andre erfarne sykepleiere til stede til enhver tid
   Vakthavende lege til stede bør minimum ha gjennomgått SIM-trening, MTU-sertifisering, APLS, og ha erfaring med overvåkningspasienter fra dagtidsvirksomhetVed tre eller flere BO-senger bør det være en barnesykepleier, ev. annen erfaren sykepleier «på toppen» av øvrig sykepleierbemanning
   Kompetent anestesilege bør kunne være tilstede innen 30 minutterAlle sykepleiere må være MTU-sertifisert før selvstendig arbeid

  Behov for sykepleierbemanning  

  Antall senger på BOSykepleieressurs Pleiefaktor (antall pasienter per sykepleier) 

  Der det er mulighet for å gå fra pasienten i kortere tidsrom  

  Én sengÉn sykepleier kan samtidig ha ansvar for en annen ikke krevende pasient 0,8
  To senger på separate romTo sykepleiere som assisterer hverandre 1
  To senger på samme romÉn sykepleier trenger assistanse av 0,5 sykepleieressurs 0,75

  Ved behov for kontinuerlig tilstedeværelse / fastvakt  

  Én seng med fastvaktÉn sykepleier hos pasienten til enhver tid med assistanse av 0,25 sykepleierressurs 0,8
  To senger med fastvakt på samme romÉn sykepleier overvåker to pasienter med assistanse av 0,5 sykepleierressurs0,75 
  To senger med fastvakt på separate romÉn sykepleier per pasient.
  Assistanse av 0,5 sykepleierressurs
   1,25
  (/pediatriveiledere?key=260321&menuitemkeylev1=11425)