Adresseliste - forfattere

Innhold på siden

  Alfabetisk rekkefølge (klikk på bokstav):

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Tore G. Abrahamsen
  Professor dr. med.
  Seksjonsoverlege Barnepoliklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  t.g.abrahamsen@medisin.uio.no

  Gunnar Aksnes
  Overlege, Barnekirurgen
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  gunnar.aksnes@ulleval.no

  B

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Hans-Jacob Bangstad
  Seksjonsoverlege, Dr. med.
  Barnemedisinsk avdeling
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  h.j.bang@frisurf.no
   
  Anne Grete Bechensteen
  Overlege, Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  a.g.bechensteen@medisin.uio.no
   
  Beint S. Bentsen
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  Beint.Bentsen@ulleval.no
   
  Ansgar Berg
  overlege professor dr. med
  Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  ansb@helse-bergen.no

  Kjell Berntzen
  Overlege, Barne- og ungdomsklinikken
  St. Olavs hospital
  7006 Trondheim
  Kjell.Berntzen@stolav.no
   
  Aud K. H. Berstad
  Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  aud.katrine.herland.berstad@helse-bergen.no
   
  Robert Bjerknes
  Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  robert.bjerknes@helse-bergen.no
   
  Anna Bjerre
  Seksjonsoverlege
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  anna.bjerre@rikshospitalet.no
   
  Hilde Bjørndalen
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  Hilde.Bjorndalen@uus.no

  Per G. Bjørnstad
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  per.bjornstad@rikshospitalet.no
   
  Damien Brackman
  Seksjonsoverlege
  Barneklinikken
  Haukeland Universitetsykehus
  5021 Bergen
  damien.brackman@helse-bergen.no
   
  Petter Brandtzæg
  Seksjonsoverlege, professor dr. med.
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  petter.brandtzag@medisin.uio.no
   
  Henrik Brun
  Lege i fordypningsstilling
  Barnehjerteseksjonen
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  henrik.brun@rikshospitalet.no
   
  Leif Brunvand
  Seksjonsoverlege Barnehjerteseksjonen
  Barneintensivavdeling Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  lebr@uus.no

  C

   

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  D

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  John M. Dahl
  Privatpraktiserende barnelege
  Bjørnemyr Legekontor
  1453 Bjørnemyr
  john.m.dahl@sensewave.com
   
  Lena Danielsson
  Anestesiavdelingen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
  9038 Tromsø
  lena.danielsson@unn.no
   
  Jørgen Diderichsen
  Overlege
  Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger
  Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud
  jdi@frambu.no
   
  Gaute Døhlen
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  gaute.dohlen@rikshospitalet.no
   
  Henrik Døllner
  Overlege dr. med.
  Barne- og Ungdomsklinikken
  St. Olavs Hospital
  7006 Trondheim
  henrik.dollner@ntnu.no

  E

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

   

  Bente Brannsether Ellingsen
  Overlege, Pediatri, Barneklinikken
  Stavanger Universitetssjukehus - HSHF
  Postboks 8100, 4068 Stavanger
  elbb@sir.no
   
  Ann-Sofie Eriksson
  Avdelingssjef, dr. med
  Spesialsykehuset for epilepsi
  1306 Sandvika
  ann-sofie.eriksson@epilepsy.no

  F

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Hans-Olav Fjærli
  Overlege
  Barneavdelingen
  Akershus universitetssykehus
  1478 Lørenskog
  h.o.fjarli@medisin.uio.no
   
  Berit Flatø
  Overlege
  Revmatologisk avdeling
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  berit.flato@rikshospitalet.no
   
  Trond Flægstad
  Professor dr.med.
  Barneavdelingen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
  9038 Tromsø
  trond.flaegstad@unn.no
   
  Hans-Petter Fornebo
  Barnesenteret, Sykehuset i Vestfold HF
  Postboks 2168 Postterminalen
  3103 TØNSBERG
  hans-petter.fornebo@siv.no
   
  Stein Foss
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  stein.foss@rikshospitalet.no
   
  Andreas Früh
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  andreas.fruh@rikshospitalet.no

  G

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Ida Garløv
  Overlege, Barne og Ungdomspsykiater
  BUPA Sandnes
  Holbergsgt. 15, 4306 Sandnes
  Ida.garlov@sir.no
   
  Helene Gjone
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  helene.gjone@rikshospitalet.no
   
  Anders Glomstein
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  anders.glomstein@rikshospitalet.no
   
  Gottfried Greve
  Seksjonsoverlege professor dr.med.
  Barneklinikken og Hjerteavdelingen
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  ggre@helse-bergen.no
   
  Ingrid Grønlie
  Farmasøyt, spesialist i sykehusfarmasi
  Haukeland Sykehusapotek
  5021 Bergen
  ingrid.groenlie@apotekene-vest.no
   
  Berit Grøholt
  Professor, Barne- og ungdomspsykiatrisk
  avdeling
  Postboks 26 Vindern
  0319 OSLO
  berit.groholt@medisin.uio.no
   
  Kolbeinn Guðmundsson, MD
  Director, clinical trials
  deCODE Genetics
  Sturlugata 8, 101 Reykjavik
  Iceland
  kolbeinn.gudmundsson@decode.is

  H

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Johan H. Hagelsteen
  Spesialist i barnesykdommer
  Oslo Barnelegesenter DA
  Økernveien 99, 0579 Oslo
   
  Petter S. Hagemo
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  petter.hagemo@rikshospitalet.no
   
  Ragnhild Halvorsen
  Overlege Voksentoppen Barneklinikk
  Rikshospitalet
  Ullveien 14
  0791 Oslo
  ragnhild.halvorsen@rikshospitalet.no
   
  Thomas Halvorsen
  Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  thomas.halvorsen@helse-bergen.no
   
  Martin Handeland
  Overlege - Barnesenteret
  Sykehuset i Vestfold HF
  Postboks 2168 Postterminalen
  3103 Tønsberg
  martin.handeland@siv.no
   
  Ingvild Heier
  stipendiat LIIPAT, Institutt for patologi
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  ingvild.heier@medisin.uio.no
   
  Mona Skard Heier
  Dr. med
  Toppen 12
  1169 Oslo
  msheier@online.no
   
  John Helge Heimdal
  Overlege dr. med., Øre-nese-halsavdelingen
  Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  john.heimdal@helse-bergen.no
   
  Jon Helgestad
  Barneavdelingen
  Aalborg Sygehus
  DK-9100 Danmark
  jon.helgestad@aas.nja.dk
   
  Marit Hellebostad
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  marit.hellebostad@uus.no
   
  Gunhild Helsvig
  Barneavdelingen
  Nordlandssykehuset
  8092 Bodø
  gunhild.helsvig@nlsh.no
   
  Thore Henrichsen
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  then@uus.no
   
  Asle Hirth
  Overlege, Hjerteavdelingen
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  ahir@helse-bergen.no
   
  Kristin Hodnekvam
  Overlege, Barnemedisinsk avdeling, Kvinne/ Barn div.
  Ullevål Universitetssykehus
  0407 Oslo
  hodk@uus.no
   
  Henrik Holmstrøm
  Overlege, dr.med Barnehjerteseksjonen
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  henrik.holmstrom@rikshospitalet.no
   
  Dag Hvidsten
  Mikrobiologisk avd.
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
  9038 Tromsø
  dag.hvidsten@unn.no
   
  Anne Lise Høyland
  Overlege/ avdelingsleder
  Trondsletten Habiliteringssenter
  St. Olavs Hospital
  7006 Trondheim
  anne.lise.hoyland@stolav.no
   
  Per Hågå
  Overlege, Barneavdelingen
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  phag@uus.no

  I

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  J

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Groa B. Johannesdottir
  Barnesentret
  Ullevål Universitetssykehus
  0407 OSLO
  GroaB.Johannesdottir@ulleval.no
   
  Pétur B. Júlíusson
  Seksjonsoverlege
  Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  petur.juliusson@helse-bergen.no

  K

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Øyvind Kanavin
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  ivna@uus.no
   
  Kari Killén
  forsker emerita/sosionom/dr. philos
  NOVA Norsk institutt for forskning om opp­vekst, velferd og aldring
  Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo
  kari.killen@nova.no
   
  Liv Kinnerød
   
  Claus Klingenberg
  Overlege Barneavdelingen, Barne- og ungdoms­klinikken
  Universitetssykehuset Nord-Norge
  9038 Tromsø
  claus.klingenberg@unn.no
   
  Per Kristian Knudsen
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  pekn@uus.no
   
  Svein Kolmannskog
  Professor/overlege, Barne- og ungdoms­klinikken
  St. Olavs Hospital
  7006 Trondheim
  svein.kolmannskog@ntnu.no
   
  Espen Kolsrud
  Fredrikstad legesenter
  1607 Fredrikstad.
  espen.kolsrud@flas.no
   
  Lars Krogvold
  Overlege Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  lars.krogvold@ulleval.no
   
  Eli Anne Kvittingen

   
  Anders Kyte
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  anders.kyte@rikshospitalet.no
   
  Trine Sand Kaastad
  Barneortopedisk
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  trine.sand.kaastad@rikshospitalet.no

  L

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

   

  Bjørn Lofterød
  Overlege, Berg Gård Barneklinikk
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  bjorn.lofterod@rikshospitalet.no
   
  Knut Lote
  Overlege, onkologisk. avdeling
  Det norske radiumhospital
  Ullernchausseen 70, 0310 Oslo
  knut.lote@radiumhospitalet.no
   
  Viggo Lütcherath
  Ass fylkeslege i Vest-Agder
  Revemyrveien 16
  4625 Flekkerøy

  M

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Nanette Mjellem
  Overlege
  Barneklinikken
  Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  nanna.margrethe.mjellem@helse-bergen.no
   
  Anne-Lise Bjørke Monsen
  Overlege, dr. med.
  Laboratorium for klinisk biokjemi
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  almo@helse-bergen.no
   
  Kristina Motzfeldt
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  kristina.motzfeldt@rikshospitalet.no
   
  Anne Grethe Myhre
  Seksjonsoverlege dr. med.
  Barneendokrinologisk seksjon,
  Barneklinikken, Rikshospitalet
  0027 Oslo
  anne.grethe.myhre@rikshospitalet.no
   
  Bjørn Myrvang
  Overlege, professor
  Infeksjonsmedisinsk avdeling
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  bjmy@uus.no

  N

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Pål Rasmus Njølstad
  Professor, overlege Seksjon for pediatri
  Universitetet i Bergen og
  Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  pal.njolstad@uib.no
   
  Ellen Nordal
  Seksjonsoverlege Barnepoliklinikken
  Barne- og ungdomsklinikken
  Universitetssykehuset Nord Norge
  9038 Tromsø
  ellen.nordal@unn.no
   
  Gunnar Norgård
  Overlege professor dr. med
  Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  guno@helse-bergen.no
   
  Erik Kreyberg Normann
  Administrerende direktør
  Akershus Universitetssykehus HF.
  1478 Lørenskog
  erik.normann@ahus.no
   
  Per Olav Næss
  Lege, Barne- og ungdomspsykiatri
  Professor Dahls gate 18
  0353 Oslo
   
  Hanne Nøkleby
  Divisjonsdirektør, Divisjon for smittevern
  Nasjonalt folkehelseinstitutt,
  Postboks 4404 Nydalen,
  0403 Oslo
  hanne.nokleby@fhi.no

  O

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Ole Jørgen Ohm
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  ole.jorgen.ohm@helse-bergen.no

  P

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Gøri Perminow
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  pgri@uus.no

  Q

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  R

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Magnhild Rasmussen
  Overlege dr.med.
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  magnhild.rasmussen@rikshospitalet.no
   
  Astrid Rojahn
  Overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  astrid.rojahn@ulleval.no
   
  Kjell Rootwelt
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  kjell.rootwelt@rikshospitalet.no
   
  Terje Rootwelt
  Overlege, Dr Med
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  terje.rootwelt@rikshospitalet.no
   
  Karen Rosendahl
  Seksjonsoverlege, dr.med
  Radiologisk avdeling c/o Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  karen.rosendahl@helse-bergen.no
  rosenk@gosh.nhs.uk
   
  Jarle Rugtveit
  overlege, dr. med, Barnemedisinsk avdeling
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  jarle.rugtveit@labmed.uio.no
   
  Marite Rygg
  Førsteamanuensis/overlege
  Institutt for laboratoriemedisin,
  barne- og kvinnesykdommer, DMF,
  NTNU, Trondheim/Barne- og ungdoms­klinikken,
  St. Olavs hospital, 7006 Trondheim
  marite.rygg@ntnu.no
   
  Gisle Rød
  Overlege Voksentoppen Barneklinikk
  Rikshospitalet
  Ullveien 14, 0791 Oslo
  gisle.rod@rikshospitalet.no
   
  Ola Røksund
  Fysioterapeut
  Barneklinikken
  Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  odro@helse-bergen.no

  S

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Truls Sanengen
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  truls.sanengen@rikshospitalet.no
   
  Ole Bernt Schjetne
  Pensjonert seksjonsoverlege
  barnenevrologi & habilitering
  Barneklinikken.St.Olavs Hospital
  Breisynveien, 7021 Trondheim
  o-b-sch@online.no
   
  Tore Selberg
  Barneavdelingen Sykehuset i Buskerut
  3000 Drammen
  tore.selberg@sb-hf.no
   
  Sven Simonsen
  Barneavdelingen
  SykehusetØstfold HF Fredrikstad
  Boks 59
  1601 Fredrikstad

  Britt T. Skadberg
  Ass. klinikkleder, dr. med
  Barneklinikken,
  Haukeland Universitetsykehus
  5021 Bergen
  britt.skadberg@helse-bergen.no
   
  Øyvind Skraastad
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  oyvind.skraastad@rikshospitalet.no
   
  Bjarne Smevik
  Rad.avd.
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  bjarne.smevik@rikshospitalet.no
   
  Jannike E. Snoek
  Øvre Smestadvei 15
  0378 Oslo
   
  Kristian Sommerfelt
  Overlege, professor II
  Barneklinikken
  Haukeland universitetssykehus
  5021 Bergen
  kristian.sommerfelt@helse-bergen.no
   
  Nils Thomas Songstad
  Spesialist i barnesykdommer
  Barneavdelingen, barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
  9038 Tromsø
  nils.songstad@unn.no
   
  Sverre K. Steinsvåg
  Avdelingsoverlege, professor II
  Sørlandets sykehus/Haukeland Universitets­sykehus
  4604 Kristiansand/5021 Bergen
  sverre.steinsvag@sshf.no
  sverre.steinsvag@helse-bergen.no
   
  Tore Stokland
  Overlege Barneavdelingen
  Universitetssykehuset Nord-Norge,
  9038 Tromsø
  tore.stokland@unn.no
   
  Asbjørg Stray-Pedersen
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  asbjorg.stray-pedersen@rikshospitalet.no
   
  Petter Strømme
  Barnesenteret
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  petter.stromme@medisin.uio.no
   
  Ketil Størdal
  Barneavdelingen
  Sykehuset Østfold Fredrikstad
  Boks 59, 1602 Fredrikstad
  ketil.stordal@so-hf.no
   
  Anne K. Wasenius Søyland
  Åsev 28
  3425 Reistad

  T

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Serena Tonstad
  overlege, professor
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  serena.tonstad@uus.no
   
  Karin Tylleskär
  Overlege, Barneklinikken
  Haukeland sykehus
  5021 Bergen
  karin.tylleskar@helse-bergen.no

  U

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Annicken Ulvik
  Overlege PHBU
  Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  annicken.ulvik@helse-bergen.no

  V

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Inger Helene Vandvik
  Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  i.h.vandvik@medisin.uio.no
   
  Dag Veimo
  Overlege Barneavdelingen
  Nordlandssykehuset
  8092 Bodø
  dag.veimo@nlsh.no
   
  Per Vesterhus
  Overlege Barnesentret
  SSHF
  4604 Kristiansand
  per.vesterhus@sshf.no
   
  Karl Olav Viddal
  Avdelingsoverlege dr.med., Barnekir.avd.
  Ullevål universitetssykehus
  0407 Oslo
  karlolav.viddal@uus.no
   
  Ole Georg Vinorum
  Barneavdelingen Kristiansand
  Hånestangen 69,
  4635 Kristiansand S
  ole.vinorum@sshf.no

  W

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Ebba Wannag
  Overlege Nasjonalt Kompetansesenter for
  AD/HD,
  Tourettes syndrom og Narkolepsi
  Ullevål universitetssykehus HF, bygg P
  0407 Oslo
  ebba.wannag@nasjkomp.no
   
  Karl-Olaf Wathne
  Overlege Barnesenteret
  Ullevål Universitetssykehus
  0407 Oslo
  kahn@uus.no
   
  Lena Lande Wekre
  Overlege
  TRS - nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  Sunnaas sykehus HF
  1450 Nesoddtangen
  lena.lande.wekre@sunnaas.no
   
  Finn Wesenberg
  Overlege dr med
  Barneklinikken, Rikshospitalet
  0027 Oslo
  finn.wesenberg@rikshospitalet.no
   
  Jørgen Westby
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  jorgen.westby@rikshospitalet.no

  XY

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Z

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Bem Zeller
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  bem.zeller@rikshospitalet.no

  ÆØÅ

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  XY  Z  ÆØÅ

  Anniken Bjørnstad Østensen
  Barneklinikken
  Rikshospitalet
  0027 Oslo
  anniken.bjornstad.ostensen@rikshospitalet.no
   
  Knut Øymar
  Overlege, Førsteamanusensis, Kvinne-Barne­klinikken
  Stavanger Universitetssjukehus
  PB 8100, 4068 Stavanger
  oykn@sir.no
   
  Ann E. Åsberg
  Overlege, Barne- og ungdomsklinikken
  St. Olavs hospital
  7006 Trondheim
  ann.asberg@stolav.no

  (/pediatriveiledere?key=144382&menuitemkeylev1=5962)