2. Endokrinologi, metabolisme og genetikk

Innhold på siden

    • Kapittelansvarlige: Henrik Irgens, Hilde Bjørndalen og Torstein Baade Rø
    (https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144401&menuitemkeylev1=5962)