1.5 Lyskepunksjon

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Thore Henrichsen
  • Revidert 2010: Thore Henrichsen
  • Revidert 2017: Marianne Vlietman

  Revidert 2017

  Gir tilgang til venøse eller arterielle blodprøver. Nerve, arterie og vene ligger helt inntil hverandre i lysken ca. halvveis mellom spina iliaca anterior superior og symfysen. Nerven ligger rett lateralt og venen ca 0,25-0,5 cm medialt for arterien (Huskeregel: VAN fra medialt). Se illustrasjoner.

  lyskepunksjon1

  lyskepunksjon2
   

  Utstyr

  • Vaskesett.
  • Desinfeksjonsvæske.
   -Til fullbårne nyfødte og eldre barn: Klorhexidin 5 mg/ml, alternativt klorhexidin 20 mg/ml. Ved klorhexidinallergi benyttes 70% etanol/isopropylalkohol.
   -Til premature: klorhexidin 1 mg/ml.
  • Sprøytespiss (blå eller grønn) og sprøyte eller butterfly med slange og kobling til venojectholder.
  • Glass/rør til prøver (evt blodkulturmedium)
  • Små kompresser.
  • Plaster.
  • Vurder behov for hansker ved HIV eller annen smitterisiko.
  • Ev. heparin, 5000 E/ ml.
  • EMLA-krem? Sukkervann (glukose 30%) tilgjengelig til spedbarn.

  Prosedyre

  • Legg på EMLA først/ gi 2 ml sukkervann til nyfødte og spedbarn (hvis mulig).
  • Legg gjeldende underekstremitet ca. 30 abdusert og lett flektert og utadrotert. Få en assistent til å holde underekstremiteten i posisjon.
  • For å få strekk på åren kan det være nødvendig å legge en pute under nates.
  • Desinfiser hud, dvs vask med fuktig kompress/tupfer i minimum 5 sekunder, deretter lufttørke. Huden skal være våt i minimum 30 sek før den tørker for tilfredsstillende desinfeksjon. Totalt minimum 1 minutt venting etter vask. Husk også å desinfisere membran på blodkulturflaske med samme desinfeksjonsprosedyre.
  • Palper ut pulsen i a. femoralis.
  • Punkter huden i 30-45 graders vinkel fra underlaget. Ved for rett vinkel risikerer man å gå glipp av blodstrøm fra de minste arteriene ved arteriell prøve.
  • Skråflaten på nålen bør vende opp.
  • Etter at nålen er godt under huden, holder man sug på sprøyten og avanserer forsiktig, alternativt perforerer kork på vacutainerrør.

  Ved arteriell prøve

  (Ved blodgass: skyll først sprøyte + spiss med heparin ved å aspirere og så sprøyte ut igjen).

  Stikk nålen gjennom huden direkte rettet mot arterien, mens du aspirerer. Når du når blodbanen: aspirer nødvendig mengde blod.

  Komprimer i ca 2 minutter etter innstikket for å unngå lekasje og ditto hematom. Pasienter med påvirket blødningsstatus kan behøve lengre kompresjon.

  Ved venøs prøve

  Stikk nålen/butterfly gjennom huden, 0,25-0,5 cm medialt for arterien.

  Hvis man bruker sprøyte m/sprøytespiss direkte må man aspirere, med butterfly og slange vil man se om det kommer backflow. Aspirer/tapp ut nødvendig mengde blod på prøveglassene. Start med å fylle blodkulturglasset, om det skal tas blodkultur.

  Det er ofte lurt å komprimere etter denne prosedyren også, for å unngå lekkasje.

  Komplikasjoner

  • Blødning.
  • Trombose.
  • Skade av arterie.
  • Refleksiv arteriespasme av a. femoralis med gangren av ekstremitet.
  • Penetrasjon av peritonealhulen.
  • Septisk artritt.

  Referanse

  1. Rogers Textbook of Pediatric Intensive Care. 4th edition, 2008 (Lippincott, Williams& Wilkins). Kapittel 25 (Invasive procedures), side 355-356.
  2. UpToDate. Arterial puncture and cannulation in children, UpToDate. Sett [03.05.17].
  3. UpToDate. Vascular (venous) access for pediatric resuscitation and other pediatric emergencies. Sett [03.05.17]
  4. Vårdhandboken. Vid prov for blododling, Huddesinfeksjon. Sett[03.05.17] http://www.vardhandboken.se/Texter/Huddesinfektion/Vid-prov-for-blododling/
  5. Vårdhandboken. Provtagning och undersökning - Venös provtagning. Sett[03.05.17] http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodprov-venos-provtagning/Provtagning-for-blododling/
  6. Vårdhandboken. Provtagning och undersökning – Artärpunktion. Sett[03.05.17] http://www.vardhandboken.se/Texter/Artarkateter/Artarpunktion/
  7. Kapellou O. Blood sampling in infants (reducing pain and morbidity). Systematic review 313. BMJ Clinical Evidence. http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/0313/overview.html. 2011 April. Accessed [03.05.17].
  (/pediatriveiledere?key=144396&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5963)