3.25 Smittsomme mage-tarminfeksjoner

Innhold på siden

  • Publisert 2012: Claus Klingenberg

  Revidert 2012

  Smittsomme mage-tarminfeksjoner vil i mange tilfeller behandles i primærhelsetjenesten.
  Av og til blir imidlertid barn innlagt på sykehus med slike infeksjoner. I en del tilfeller blir barneleger også spurt om råd, både når det gjelder behandling og oppfølging. Utenlandske lærebøker er ofte ikke dekkende da råd om behandling/oppfølging avviker fra norske forhold.

  På Folkehelseinstituttet (FHI) sin hjemmeside er det publisert en E-bok som heter Smittevernboka. Smittevernboka inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet og
  E-boken revideres fortløpende ved behov. Den er et lett tilgjengelig oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer med relevans til norske forhold. Hovedmålgruppa er personell i kommunehelsetjenesten, men den inneholder også svært relevant informasjon for barneleger i spesialisthelsetjenesten.

  Følgende kapitler er de mest relevante når det gjelder smittsomme mage-tarminfeksjoner:

  1. Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner.
  Dette avsnittet gir konkrete råd vedr. restriksjoner for pasienter og familiemedlemmer/ nærkontakter ved tarminfeksjoner; når man skal ta kontrollprøver, når man kan defineres som ”smittefri”, hva man gjør ved tilfeldige bærere av enteropatogene mikrober og hvilke prøveintervaller som anbefales under oppfølging?

  De følgende kapitler, i alfabetisk rekkefølge, omtaler enkelte sykdommer og agens som forårsaker smittsomme mage-tarminfeksjoner.

  2. Amøbiasis

  3. Campylobacteriose

  4. Clostridium difficile-infeksjon

  5. Cryptosporidiose

  6. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS)

  7. Giardiasis

  8. Kolera

  9. Norovirusenteritt

  10. Rotavirusenteritt

  11. Salmonellose

  12. Shigellose

  13. Yersiniose

  (/pediatriveiledere?key=147284&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5965)