3.9 Virale hepatitter (A, B og C)

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Claus Klingenberg og Astrid Rojahn
  • Revidert 2010: Astrid Rojahn
  • Revidert 2019: Astrid Rojahn, Henrik Døllner og Claus Klingenberg

  Revidert 2019

  Underkapitler: 

  Generelt

  Hepatitt A, B og C er i smittevernloven definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer.
  https://fhi.no/publ/informasjonsark/liste-over-allmennfarlige-smittsomme-sykdommer/
  NAV yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll, dvs pasienten skal ikke betale egenandel. 
  Hepatitt A, B og C er meldepliktig til MSIS, gruppe A.

  (/pediatriveiledere?key=144451&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5965&menuitemkeylev3=6031)