8.3 Forkortelser i barnekardiologi

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Andreas Früh
  • Revidert 2009: Andreas Früh
  • Revidert 2017: Andreas Früh

  Revidert 2017

  Det brukes mange forkortelser i barnekardiologi. Mange er oversatt fra engelsk, noen fra latinsk og i noen tilfeller brukes det flere forkortelser om hverandre på samme begrep. Alle er oppført i alfabetisk rekkefølge og til evt. avvikende forkortelser henvises i teksten.

  Forkortelser

  Forklaring

  A

  Atrium, forkammer

  a.

  Arteria, arterie

  Aao

  Ascending aorta, ascenderende aorta (se også AoA)

  AF

  Atrial flutter / fibrillation, atrieflutter /-flimmer

  AI

  Aortainsuffisiens (se også AR)

  Ao, (AO)

  Aorta

  AoA

  Aorta ascendens, ascenderende aorta (se også AAo)

  AoD

  Aorta descendens, descenderende aorta (se også DAo)

  AoS, (AOS)

  Aortastenose (se også AS)

  AoV, AOV

  Aortic valve, aortaklaff

  AP

  Arteria pulmonalis, pulmonalarterie (se også PA, MPA)

  (AP)

  Accessory pathway, aksessorisk ledningsbunt

  AR

  Aortic regurgitation, aortainsuffisiens (se også AI)

  AS

  Aortic stenosis, Aortastenose (se også AoS)

  ASD

  Atrial septal defect, atrieseptumdefekt

  AT

  Atrial tachycardia, atrietakykardi

  AV

  Aortic valve, aortaklaff

  AV -

  Atrioventricular, atrioventrikulær -

  AVN

  Atrioventricular node, AV-knute

  AVNRT

  AV-nodal reentry tachycardia, AV-knute reentrytakykardi

  AVRT

  Atrioventricular reentry tachycardia, atrioventrikulær reentrytakykardi (via en aksessorisk ledningsbunt)

  AVSD

  Atrioventricular septal defect, atrioventrikulær septumdefekt

  BAP

  Banding av pulmonalarterien (se også PAB)

  BAS

  Ballong-atrieseptostomi (Rashkind procedure)

  BCPC, (BDCP, BDCPC)

  Bidirectional cavopulmonary connection (bidirektional / modified Glenn shunt), bidireksjonal cavopulmonal anastomose ("halv-Fontan")

  BH, (Bl-H)

  Blalock-Hanlon septostomy

  BP, BT

  Blood pressure, blodtrykk

  BT (-shunt)

  Blalock-Taussig shunt (a. subclavia  a.pulmonalis, se også GOBT)

  CHD

  Congenital heart disease, medfødt hjertefeil

  CHF

  Congestive heart failure, hjertesvikt

  CO

  Cardiac output, hjerteminutvolum

  CoA, (COA)

  Coarctation, coarctatio aortae, koarktasjon

  CP (-shunt)

  Cavopulmonary (Glenn) shunt, bi- eller unidireksjonal cavopulmonal anastomose

  (se også BCPC, UCPC)

  CS

  Coronary sinus

  CVP

  Central venous pressure, sentralvenøs trykk

  DAo

  Descending aorta, descenderende aorta

  DCM

  Dilated (congestive) cardiomyopathy, dilatert kardiomyopati

  DILV

  Double inlet left ventricle, dobbelt innløp i venstre ventrikkel

  (DIRV)

  Double inlet right ventricle, dobbelt innløp i høyre ventrikkel

  (DISLV)

  Double inlet single left ventricle, dobbelt innløp i venstre ventrikkel

  (DISV)

  Double inlet single ventricle, dobbelt innløp i ventrikkel (ubestemt morfologi)

  DKS

  Damus-Kaye-Stansel operasjon (Damus procedure)

  DOLV

  Double outlet left ventricle, dobbelt utløp fra venstre ventrikkel

  DORV

  Double outlet right ventricle Dobbelt utløp fra høyre ventrikkel

  DxC

  Dextrocardia, dextrokardi

  EAT

  Ectopic atrial tachycardia, ektopisk atrietakykardi

  EF

  Ejection fraction, ejeksjonsfraksjon

  ERP

  Effective refractory period, effektiv refraktærperiode

  FF

  Forkortningsfraksjon (se også FS)

  FO

  Foramen ovale eller fossa ovalis

  FS

  Fractional shortening, forkortningsfraksjon (se også FF)

  GOBT

  Great Ormont Street modifikasjon av BT-shunt (kunststoffrør), modified BT (-shunt)

  GUCH

  Grown up congenital heart disease, ungdommer og voksne med medfødt hjertefeil

  HA

  Høyre atrium, høyre forkammer (se også RA)

  HAP

  Høyre arteria pulmonalis, høyre lungearteriegren (se også RPA)

  HCM

  Hypertrophic cardiomyopathy, hypertrofisk kardiomyopati

  HF

  Hjertefrekvens(se også HR)

  HLHS

  Hypoplastic left heart syndrome, hypoplastisk venstre hjertesyndrom (se også HVHS)

  HLTX

  Heart lung transplantasjon, hjertelungetransplantasjon

  HOCM

  Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

  HR

  Heart rate, hjertefrekvens (se også HF)

  HTX

  Heart transplantation, hjertetransplantasjon

  HV

  Høyre ventrikkel (se også RV)

  HVHS

  Hypoplastisk venstre hjertesyndrom (se også HLHS)

  IART

  Intraatrial reentry tachycardia, intraatrial reentrytakykardi

  IAS, (iAS)

  Interatrial septum or intact atrieseptum, interatrialt septum eller intakt atrieseptum

  IVC

  Inferior vena cava, nedre hulvene (se også VCI)

  IVS, (iVS)

  Interventricular septum or intact ventricular septum, interventrikulært septum eller intakt ventrikkelseptum (oftest i forb.med PA)

  IVSd

  Interventricular septum, diastolic dimension, ventrikkelseptum i diastole

  IVSs

  Interventricular septum, systolic dimension, ventrikkelseptum i systole

  IAA

  Interrupted aortic arch, avbrutt aortabue

  JET

  Junctional ectopic tachycardia, ektopisk junktional (nodal) takykardi

  LA

  Left atrium, venstre forkammer (se også VA)

  LAD

  Left anterior descendens (coronary artery)

  LAD

  Left axis deviation, forskyvning av QRS-akse til venstre

  LAH, (LAE)

  Left atrial hypertrophy (enlargement), venstre atriehypertrofi

  LAHB

  Left anterior hemiblock, venstre anteriort hemigrenblokk

  LBBB

  Left bundle branch block, venstre grenblokk

  LCA

  Left coronary artery, venstre koronararterie

  LPA

  Left pulmonary artery, venstre pulmonalarteriegren (se også VAP)

  LPHB

  Left posterior hemiblock, venstre posteriort hemigrenblokk

  LQTS

  Long QT syndrome, lang QT-syndrom

  LV

  Left ventricle, venstre ventrikkel (se også VV)

  LV(ID)d

  Left ventricle internal diameter, diastole, venstre ventrikkels diameter i diastole

  LV(ID)s

  Left ventricle internal diameter, systole, venstre ventrikkels diameter i systole

  (LV)PWd

  Left ventricular posterior wall, diastole, bakvegg i diastole

  (LV)PWs

  Left ventricular posterior wall, systole, bakvegg i systole

  LVH

  Left ventricular hypertrophy, venstre ventrikkelhypertrofi

  LVOT

  Left ventricle outflow tract, venstre ventrikkels utløp

  LVOTO

  Left ventricle outflow tract obstruction, venstre ventrikkels utløpsobstruksjon

  LAA

  Left atrial appendage, venstre aurikkel

  MA

  Mitral atresia, mitralatresi

  MAP

  Mean arterial pressure, arteriemiddeltrykk

  MAPCAs

  Major aortopulmonary collateral arteries, store aortopulmonale kollateralarterier

  MAT

  Multifocal atrial tachycardia, multifokal ektopisk atrietakykardi

  MI

  Mitralinsufficiens (se også MR)

  MP

  Mitralprolaps (se også MVP)

  MPA

  Main pulmonary artery, lungarteriehovedstamme (se også AP)

  MR

  Mitral regurgitasjon, mitralinsufficiens (se også MI)

  MS

  Mitral stenosis, mitralstenose

  MV

  Mitral valve, mitralklaff

  MVP

  Mitral valve prolapse, mitralprolaps (se også MP)

  PA

  Pulmonary atresia, pulmonalatresi

  (PA)

  Pulmonary artery, pulmonalarterie (se også AP, MPA)

  PAB

  Pulmonary artery banding, banding av pulmonalarterien (se også BAP)

  PAC

  Prematur atrial contraction, supraventrikulær ekstrasystole (se også SVES)

  PAIVS, (PA-iVS)

  Pulmonary atresia with intact ventricular septum, pulmonalatresi med intakt ventrikkelseptum

  PAP

  Pulmonary artery pressure, trykk i lungearterie

  PAPVD,

  (PAPVC, PAPVR)

  Partial anomalous pulmonary venous drainage (conection, return), partialt anomal pulmonalvenøs retur, partiell lungevenefeilmunning

  PDA

  Patent ductus arteriosus, persisterende åpen ductus

  PFO

  Patent foramen ovale, persisterende foramen ovale

  PHT

  Pulmonary hypertension, pulmonal hypertensjon

  PI

  Pulmonalinsufficiens (se også PR)

  PJRT

  ”Permanent junction reciprocating tachycardia”, feil betegnelse for en AVRT med langsomt høyresidig aksessorisk bane

  PR

  Pulmonary regurgitation, pulmonalinsufficiens (se også PI)

  PS

  Pulmonary stenosis, pulmonalstenose

  PV

  Pulmonary valve, pulmonalklaff

  PV

  Pulmonary vein, lungevene (se også VP)

  PVC

  Premature ventricular contraction, ventrikulær ekstrasystole (se også VES)

  Qp

  Pulmonary output, flow i pulmonalkretsløpet (Q fysikalsk tegn for flow)

  Qs

  Systemic output, flow i systemkretsløpet (Q fysikalsk tegn for flow)

  RA

  Right atrium, høyre forkammer (se også HA)

  RAA

  Right atrial appendage, høyre aurikkel

  RAD

  Right axis deviation, forskyvning av QRS-akse til høyre

  RAH, (RAE)

  Right atrial hypertrophy (enlargement), høyre atriehypertrofi

  RBBB

  Right bundle branch block, høyre grenblokk

  RCA

  Right coronary artery, høyre koronararterie

  RCx

  Ramus circumflexus

  Rp

  Pulmonary vascular resistance, karmotstand i pulmonalkretsløpet (R fysikalsk tegn for motstand)

  RPA

  Right pulmonary artery, høyre lungearteriegren (se også HAP)

  Rs

  Systemic vascular resistance, karmotstand i systemkretsløpet (R fysikalsk tegn for motstand)

  RV

  Right ventricle, høyre ventrikkel (se også HV)

  RVH

  Right ventricular hypertrophy, høyre ventrikkelhypertrofi

  RVOT

  Right ventricle outflow tract, høyre ventrikkels utløp

  RVOTO

  Right ventricle outflow tract obstruction, høyre ventrikkels utløpsobstruksjon

  SA

  Single atrium or commun atrium, singel eller felles atrium

  SR

  Sinus rhythm, sinusrytme

  SV

  Single ventricle, singel ventrikkel

  SVC

  Superior vena cava, øvre hulvene (se også VCS)

  SVES

  Supraventrikulær ekstrasystole (se også PAC)

  SVT

  Supraventrikular tachycardia, supraventrikulær takykardi

  TA

  Tricuspid atresia, tricuspidalatresi

  TAC

  Truncus arteriosus communis (persistant truncus arteriosus)

  TAPVD,

  (TAPVC, TAPVR)

  Total anomalous pulmonary venous drainage (connection, return), totalt anomal pulmonalvenøs retur, total lungevenefeilmunning

  TCPC

  Total cavopulmonary connection, total cavo-pulmonal forbindelse (”full-Fontan”)

  TGA

  Transposition of the great arteries, transposisjon av de store arterier

  TI

  Tricuspidalinsufficiens (se også TR)

  TOF

  Tetralogy of Fallot, Fallots tetrade

  TR

  Tricuspid regurgitation, tricuspidalinsufficiens (se også TI)

  TS

  Tricuspid stenosis, tricuspidalstenose

  TV

  Tricuspid valve, tricuspidalklaff

  UCPC, (UDCP, UDCPC)

  Unidirectional cavopulmonary connection (Glenn shunt), unidireksjonal cavopulmonal anastomose (”ekte Glenn”)

  V

  Ventricle, ventrikkel

  VA

  Venstre atrium, venstre forkammer (se også LA)

  VA-

  Ventriculoarterial, ventrikuloarteriell

  VAP

  Venstre arteria pumonalis, venstre lungearteriegren (se også LPA)

  VCI

  Vena cava inferior, nedre hulvene (se også IVC)

  VCS

  Vena cava superior, øvre hulvene (se også SVC)

  VES

  Ventrikulær ekstrasystole (se også PVC)

  VF

  Ventricular fibrillation, ventrikkelflimmer

  VP

  Vena pulmonalis, lungevene (se også PV)

  VSD

  Ventricular septal defect, ventrikkelseptumdefekt

  VT

  Ventricular tachycardia, ventrikkeltakykardi

  VV

  Venstre ventrikkel (se også LV)

  WPW

  Wolff-Parkinson-White syndrom

  (/pediatriveiledere?key=144561&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5970)