12. Innledning

Innhold på siden

    Kapittelet har overskrift «psykiske sykdommer og psykososiale lidelser». For noen tilstander er det ulike tradisjoner for hva som skal regnes som hjemmehørende i barne- og ungdomspsykiatrien og hva som skal utredes på en somatisk barneavdeling/habiliteringsavdeling. Det gjelder spesielt tilstander som ADHD/ADD, tics, Tourette og autisme. I denne veilederen har man valgt å legge disse emnene inn under kapittelet om nevrologiske sykdommer. Det vises derfor til hhv kap AD/HD/hyperkinetiske forstyrrelser, Tourettes syndrom og Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller autismespekterforstyrrelser for informasjon om disse tilstandene.

    Vi har også tatt med et avsnitt om forstyrret vekst og vektutvikling hos barn. Dette er noe man ofte møter på en barneavdeling og er først og fremst tenkt som noen momenter til ettertanke dersom den somatiske utredningen ikke avslører organisk sykdom.

    (https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=154836&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5975)