13.9 ”Blåreseptforskriften” flytskjema: Forskrivning av legemidler og næringsmidler

Innhold på siden

  • Publisert 2009: Ingrid Grønlie, Britt T. Skadberg og Margrete Einen

  Revidert 2009

  Forskrivning etter § 4 (allmennfarlige smittsomme sykdommer) og § 5 (medisinsk forbruksmateriell) er ikke tatt med her.

  For fullstendig informasjon henvises til: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv . , gjengitt i Felleskatalogens (FK) blå del og NAV’s utfyllende rundskriv . Se også Norsk Barnelegeforenings Generell Veileder , kapittel Legemidler, 13.8 ”Refusjon av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell til barn”.

  Behandlingen skal være langvarig, dvs. at det i løpet av ett år skal være behandlingsperioder som til sammen utgjør minst 3 måneder. Sykehusapotek har anledning til å ekspedere legemidler og næringsmidler for sondeernæring for 1 måneds forbruk før vedtak fra HELFO foreligger. Dette gjelder pasienter som ved utskrivning fra sykehus ikke kan ha avbrudd i behandlingen, og som ikke kan betale og få refusjon fra HELFO hvis/når søknaden godkjennes.

  Søknadsskjemaer til HELFO ligger ligger på HELFOs nettsider og utfylling gir rett til takst L10.

  Velg foretrukket visning av flytskjema under:

   

  Klikk på bildet for å åpne skjema som jpg(bilde) i eget vindu.
   
  (/pediatriveiledere?key=144678&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5976)