13.8.4 Legemidler og utstyr som refunderes av helseforetakene

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Ingrid Grønlie
  • Revidert 2009: Ingrid Grønlie og Margrete Einen

  Revidert 2009

  I 2003 ble det økonomiske ansvaret for utstyr til spesialisert hjemmebehandling (f. eks. hjemmeparenteral ernæring) overført fra Rikstrygdeverket til helseforetakene. Senere ble også det økonomiske ansvaret for biologiske legemidler som TNF-hemmere og MS-legemidler overført til helseforetakene.

  Utstyr til spesialisert hjemmebehandling

  Helseforetakene skal dekke medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell til dette utstyret i følge egen liste. Utstyr og forbruksmateriell rekvireres fra det helseforetaket pasienten tilhører, mer informasjon finnes på behandlingshjelpemidler.no

  Unntak er forbruksmateriell som er klassifisert som legemidler, f. eks. Heparin inj., Klorhexidinsprit 5 mg/ml og Natriumklorid 9 mg/ml inj. Disse må skrives på resept og bruken må spesifiseres (f. eks ”til stell av SVK”). Apotekene leverer da ut legemidlene til pasienten og fakturerer helseforetaket for utgiftene.

  Biologiske legemidler

  I 2006 ble det økonomiske ansvaret for TNF-α-hemmere overført til helseforetakene og i 2008 ble biologiske legemidler mot MS inkludert i denne ordningen. Det blir gjennomført anbud på nasjonalt nivå for disse legemidlene, og det er gitt anbefalinger om hvilke preparat som skal foretrekkes med tanke på både effekt og kostnader.

  Rekvirering av slike legemidler kan bare gjøres av sykehuslege eller av privatpraktiserende spesialist som har avtale med sykehusforetakene.

  Legemidlene skrives på hvit resept og blir levert ut fra apotek uten kostnad for pasienten. Apotekene fakturerer helseforetaket som pasienten hører hjemme i.

  (/pediatriveiledere?key=144676&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5976&menuitemkeylev3=6235)