13.8.5 Fraktrefusjon

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Ingrid Grønlie
  • Revidert 2009: Ingrid Grønlie og Margrete Einen

  Revidert 2009

  Staten dekker 50 % av utgiftene til frakt av legemidler foreskrevet av lege fra apotek til bruker, uavhengig av om legemidlet refunderes av HELFO eller ikke.
  Frakt for legemidler mot allmennfarlige smittsomme sykdommer, legemidler i forbindelse med immunsvikt og legemidler i forbindelse med cystisk fibrose refunderes fullt ut.

  Helseforetakene er ansvarlige for frakt av de legemidler og det utstyr som helseforetakene selv er økonomisk ansvarlige for, se punkt 4.1.

  Fraktrefusjonsordningen gjelder ikke for forbruksmateriell etter blåreseptforskriftens § 5.
  Informasjon om fraktrefusjon finnes på Legemiddelverkets nettsider.

  (/pediatriveiledere?key=144677&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5976&menuitemkeylev3=6235)