Forord

Innhold på siden

  Akuttveileder i Pediatri, 3. utgave 2013-2015

  Akuttveileder i pediatri har vært en populær veileder siden første utgave kom ut i 1998. Andre utgave ble publisert i 2007. Etter en grundig revisjonsprosess i 2012-2015 er nå tredje utgave ferdig.

  Nettversjonen av Akuttveileder i pediatri publiseres på Helsebibliotekets hjemmesider. Vi er takknemlige for hjelp til lay out og svært god teknisk støtte. Helsebiblioteket har også tilrettelagt en brukervennlig mobilapp både for Akuttveileder i pediatri og Generell veileder i pediatri, noe vi håper vil gjøre innholdet enda bedre tilgjengelig for alle som bruker Norsk barnelegeforenings veiledere. Papirversjon av Akuttveilederen, i frakkelommeformat, ble utgitti 2015 )trolig siste versjon i papir).

  I 2018 har vi gått over til en ny plattform, der nettversjon og mobil app oppdateres synkront. Dette gjelder både Akuttveileder og Generell veileder. Vi vil heretter også tilstrebe enda mere kontinuerlig oppdatering på nett slik at Veilederne blir dynamiske og ikke kun gjenstand for revisjon med flere års mellomrom.
    
  Det er et stort arbeid som står bak arbeidet med Akuttveilederen og vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Uten en stor dugnadsinnsats av faglige engasjerte barneleger over hele Norge hadde dette produktet aldri blitt ferdig. Veilederen vil imidlertid kreve kontinuerlig oppdatering og vi er helt avhengig av fortsatt innsats fra Norsk barnelegeforenings medlemmer og interessegrupper for at dette produktet skal holde høyest mulig kvalitet også i fremtiden. Har du ellers kommentarer til innholdet, formen eller tekniske detaljer send en epost til veiledere@barnelegeforeningen.no.
   
   
   
  Med vennlig hilsen
    
    
   
  Redaksjonskomiteen

  Claus Klingenberg (Leder)

  Thomas Rajka

  Nils Thomas Songstad

  Henrik Døllner

  Ketil Størdal

  Unni Mette Stamnes Köpp

   

  (/pediatriveiledere?key=149153&menuitemkeylev1=6747)