Erysipelas (Rosen)

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Hans-Olav Fjærli
  • Revidert 2007: Hans-Olav Fjærli
  • Revidert 2012: Christopher Inchley og Hans-Olav Fjærli

  Revidert 2012

  Bakgrunn

  Skyldes i all hovedsak infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS). Tilstanden er en toksinutløst overflatisk cellulitt hvor bakteriene penetrerer huden gjennom rift, sår, myggstikk ol. Erysipelas er ikke så vanlig hos barn som hos voksne.

  Symptomer og funn

  Den vanligste lokalisasjon er underekstremitetene, men infeksjonen kan også opptre andre steder på kroppen og i ansiktet. Man ser ofte et sår i huden. Typisk for infeksjonen er lokalisert smerte, rødhet, ødem og indurasjon med skarp grense til normal hud. Feber, påvirket allmenntilstand, oppkast og forhøyede infeksjonsprøver forekommer ofte.

  Behandling

  Systemiske antibiotika: penicillin, eller clindamycin ved penicillin allergi. Alvorlighetsgrad, lokalisering og utbredelse varierer betydelig. Lokalisering i ansikt, hode og større utbredelser på legg eller armer trenger som regel sykehusinnleggelse og intravenøs antibiotika behandling. Behandlingseffekt kan følges daglig ved å tegne utbredelsen av erytema på huden.

  Dosering:

  Penicillin G30 mg/kg x 4 i.v.(maks. dose 4 gram x 4)
  Penicillin V20 mg/kg x 3 p.o.(mindre utbredte tilfeller)
  Clindamycin10 mg/kg x 4 i.v.(maks. dose 700 mg/infusjon)
  Clindamycin8 mg/kg x 3 p.o.(mindre utbredte tilfeller)

  Det anbefales totalt 10 dagers antibiotikabehandling med overgang til peroral behandling når dette er forsvarlig vurdert ut fra klinisk bilde og behandlingsrespons.

  Referanser:

  1. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012, utkast til høring)
  2. Vayalumkal JV, et al. Children hospitalized with skin and soft tissue infections: a guide to antibacterial selection and treatment. Paediatr Drugs 2006; 8: 99–111.
  (/pediatriveiledere?key=150318&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6513&menuitemkeylev3=6539)