Eksema herpeticum

Innhold på siden

  • Publisert 2007: Claus Klingenberg
  • Revidert 2012: Christopher Inchley og Claus Klingenberg

  Revidert 2012

  Bakgrunn

  Pasienter med atopisk eksem kan få en alvorlig tilstand ved primær eller reaktivert herpes simplex infeksjon. Oftest små barn (< 3 år) som blir rammet.

  Generelt bør atopikere unngå å bli eksponert for herpes smitte.

  Symptomer og funn

  Typiske symptomer er generalisert, monomorft, vesikulært utbrudd ledsaget av lymfadenopati, feber, og redusert allmenntilstand. Alvorlige potensielle komplikasjoner inkluderer keratitt, encefalomeningitt, viremi med multi-organsvikt, og bakteriell super-infeksjon med f.eks S. aureus. Alder < 1 år øker risiko for alvorlig forløp.

  Diagnostikk og utredning

  Prøve fra fersk-punktert vesikel/ skorpe til HSV-PCR og bakteriologisk undersøkelse/dyrkning. Øyelegeundersøkelse mtp keratitt. Ved alvorlige symptomer, se kapitler om encefalomeningitt Bakteriell meningittHIV og AIDS og Sepsis og toksisk sjokk syndrom , for utvidet utredning og behandling.

  Behandling

  System symptomer, feber:  i.v. Aciklovir 10 mg/kg x 3 i 7–10 dager
  Mild forløp: p.o. Aciklovir 20 mg/kg (maks 200 mg) x 5 i 7–10 dager
   eller:p.o. Valaciklovir 250–500 mg x 2 i 7–10 dager

  Overgang til p.o. behandling ved klar bedring. Maksimer vanlig eksembehandling etter bedring. Bruk av topikale eller system steroider i akutt fase er kontroversielt, og kan bidra til økt virus replikasjon og spredning. Ved alvorlige symptomer er det aktuelt med bredsprektret antibiotika inkludert stafylokokk middel, f.eks kloxacillin + gentamicin.

  Referanser og litteratur

  1. Aronson PL, Yan AC et al. Delayed acyclovir and outcomes of children hospitalized with eczema herpeticum. Pediatrics 2011; 128: 1161–1167
  2. Luca JC, Lara-Corrales NI, et al. Eczema Herpeticum in Children: Clinical Features and Factors Predictive of Hospitalization. J Pediatr 2012;161:671–5
  3. Wollenberg, A., S. Wetzel, et al. Viral infections in atopic dermatitis: pathogenic aspects and clinical management. J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 667–674
  (/pediatriveiledere?key=150321&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6513&menuitemkeylev3=6539)