Cyanotiske anfall før kirurgisk korreksjon

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Gunnar Norgård og Per G. Bjørnstad
  • Revidert 2006: Gunnar Norgård og Per G. Bjørnstad
  • Revidert 2013: Andreas Andreassen og Asle Hirth

  Revidert 2013

  Bakgrunn

  Cyanotiske anfall skyldes trolig en akutt omfordeling av blod fra lunge- til systemkretsløpet med redusert lungeflow som resultat. Disse kan forekomme ved cyanotiske hjertefeil, først og fremst ved Fallots tetrade. Anfall kan utløses av måltid, skriking eller defekasjon, men kommer like ofte spontant uten spesiell foranledning. Cyanotiske anfall forekommer ikke under søvn, men kan oppstå når barnet gråter under oppvåkning. Husk at alle barn med cyanotisk hjertefeil blir mer cyanotiske når de for eksempel gråter, dette er ikke nødvendigvis et cyanotisk anfall. Et cyanotisk anfall er ledsaget av en klinisk forverring i barnets tilstand.

  Symptomer og funn

  • Urolig barn med dyspne og/eller takypne og plutselig forverring i cyanose.
  • Noen barn er mer bleke enn blå.
  • Under anfall er skriket ofte svakt og den systoliske bilyd (pulmonalstenose) vil være svak.
  • I alvorlige tilfeller kan anfallene føre til bevisstløshet, kramper og cerebral skade.

  Behandling og oppfølging

  Behandlingen tar sikte på å redusere pulmonal vaskulær motstand og/eller å øke systemisk vaskulær motstand, og på den måten øke pulmonal blodgjennomstrømning.

  • Hold barnet mot skulderen slik at det hviler med magen mot deg, evt kne-bryst posisjon (fosterstilling) for å øke systemisk vaskulær motstand
  • Væskestøt med NaCl 10 (-20) ml/kg i.v. over 10–20 min.
  • Morfin 0,1 mg/kg i.v over minst 5 min.
  • Evt. oksygen, men ofte lite effektivt
  • Propranolol 15–20 mikrogram/kg (max 100 mikrogram/kg) i.v. over minst 10 minutter.

  Ved manglende effekt av ovennevnte tiltak kan man forsøke ketaminsedering 1–2 mg/kg i.v. og fenylefrin (metaoxedrin) 0,02 mg/kg.

  Cyanotisk anfall er indikasjon for snarlig kirurgi. I påvente av kirurgi skal propranolol 2–4 mg/kg/døgn delt på 3 doser gis peroralt.

  Litteratur

  1. Sharkley AM et al. Tetralogy of Fallot: anatomic variants and their impact on surgical management. Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2012; 16: 88–96
  2. BNF for children (morphine, propranolol, ketamine, phenylephrine)
  (/pediatriveiledere?key=153110&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6554)