Tumor abdominalis

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Jan Henrik Lund og Ingebjørg Storm-Mathiesen
  • Revidert 2006: Jan Henrik Lund og Ingebjørg Storm-Mathiesen
  • Revidert 2012: Einar Stensvold og Eva Widing

  Revidert 2012

  Bakgrunn

  Med tumor abdominalis menes en oppfylning i buken av ukjent årsak. Man kan dele det inn i benigne og maligne årsaker/tilstander:

  Benigne tilstander

  Organomegali (lever/milt)HydronefroseBlæreparese – urinretensjon
  Obstipasjon, fecalomBenigne ovarialcyster Binyreblødning
  Modne teratomerOmentale/peritoneale cysterLevercyste


  Maligne tilstander

  Nyrer Nefroblastom (Wilms tumor), adenocarsinom
  Binyrer Nevroblastom, adenom 
  Lever Hepatoblastom, hepatocellulært carsinom, – metastaser 
  Tarm/oment Lymfom, rhabdomyosarkom 
  RetroperitoneumNevroblastom, lymfom, rhabdomyosarkom, metastaser 
  Lille bekkenGerminalcellesvulster, presakralt
  Testis Germinalcelletumor, paratestiklulært rhabdomyosarkom, leukemi/lymfom 
  Ovarier Germinalcellesvulster, carsinomer 


  Symptomer og funn

  Det er stor spennvidde fra asymptomatiske (tilfeldig funn) til alvorlige tilstander oppstått som følge av kompresjon av medullas spinalis, store kar, tarm, urinveger eller andre organer. Generelle symptomer er ellers avhengig av tumors art (hormonproduserende, benmargsaffeksjon etc.)

  Diagnostikk og utredning

  • Grundig klinisk undersøkelse, inkl BT.
  • SR, Hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, CRP, kreatinin, Na, K, laktat, ASAT, ALAT, LD, kreatinin, urea, NSE, AFP, hCG. Blodgruppe/forlik. APTT og INR før evt biopsi.
  • Urin, både stix og dyrkning. Undersøkelse av urinen til påvisning av evt. katekolaminer i urin (VMA/HVA).
  • Rtg oversikt abdomen (kalk i tumor?), ultralydsundersøkelse, MR abdomen med i.v kontrast. Evt. CT abdomen med i.v og p.o kontrast.
  • Målet er å avklare tumors beliggenhet og nærheten til andre strukturer. Hvor/hva utgår tumor fra? Er dette en malign/benign forandring? Hvis man er sikker på at dette ikke er en malign tilstand, kan man evt. ta biopsi.

  Behandling og oppfølging

  Ved mistanke om malign sykdom eller hormonproduserende tumor, henvises/overføres pasienten til regional barneonkologisk avdeling for videre utredning og behandling. Ved sikker ikke-malign tilstand kan pasienten utredes videre lokalt/henvises til lokal kir. avdeling.

  Litteratur

  1. Paediatric oncology. Pinkelton R, Plowman P, and Pieters R. Arnold. 2004.
  2. Yeap ST, Hsiao CC et al. Pediatric malignant ovarian tumors: 15 years of experience at a single institution. Pediatr Neonatol. 2011;52:140–4.
  3. Loh AH, Ong CL, et al. Pediatric risk of malignancy index for preoperative evaluation of childhood ovarian tumors. Pediatr Surg Int. 2012; 28:259–66.
  4. Kocaoglu M, Bulakbasi N et al. Pediatric abdominal masses: diagnostic accuracy of diffusion weighted MRI. Magn Reson Imaging. 2010; 28:629–36
  5. Malogolowkin MH, Steuber CP. Clinical Assessment and Differential Diagnosis of the Child with Suspected Cancer. 5th ed, Pizzo PA, Polack DG. Lipponcott Wiliams & Wilkins, Philadelphia 2005.  
  (/pediatriveiledere?key=148988&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6557)