Akutte lammelser

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Finn Sommer og Per Sandstedt
  • Revidert 2006: Finn Sommer
  • Revidert 2013: Sean Wallace og Jon Barlinn

  Revidert 2013

  Bakgrunn

  En akutt lammelse defineres som plutselig inntredende svekket muskelkraft. Akutt oppstått lammelse eller nedsatt kraft kan skyldes sentrale årsaker (hjerne, medulla, forhornsceller) eller perifere årsaker (perifer nerve, nevromuskulær overgang, muskel).

  Symptomer og funn

  Anamnese er viktig og kan gi en sannsynlig diagnose allerede før undersøkelsen.

  Inndeling etter anamnese

  • Forutgående infeksjon: Guillain-Barre (Guillain barré syndrom), transvers myelitt (Transvers myelitt), encefalitt, Borreliose, abscess, botulisme
  • Traume: Kompresjon av medulla, transeksjon, infarkt
  • Postictal: Todd’s parese
  • Kjemoterapi: Vinkristin, cisplatin
  • Migrene: Hemiplegisk migrene
  • Blære-/tarmdysfunksjon: Medullær tumor, transvers myelitt

  Andre: Hjerneslag, myasteni, intoksikasjon, Multippel sklerose, ADEM

  Inndeling etter refleksfunn

  Svak eller opphevde

   UnilateralBilateralBilateralNormale

   

  Funn CT/MR

  Tumor
  Blødning
  Abscess
  Slag
  Encefalitt

  Funn EMG/ Nerveledningshatighet

  Guillain-Barre
  Transvers myelitt
  Botulisme

     Normal EMG/ Nerveledningshastighet

  Slag
  Migrene
  Myastenia gravis Intoks

   

  Hypokalemi
  Porfyri
  Intoksikasjon
  Psykosomatikk


  Diagnostikk og utredning

  Anamnese

  (se over)

  Klinisk undersøkelse

  • Bevissthetsnivå, feber eller andre tegn til infeksjon?
  • Tegn til ytre skader/trauma?
  • Symmetrisk eller asymmetrisk parese?
  • Paresens utbredelse og grad (muskelkraft etter Medical Research Council gradering, 1–5)
  • Reflekser; opphevde eller svake?
  • Sensibilitetsutfall (vibrasjon og berøring med evt. dermatom nivå)?

  Undersøkelser

  • MR caput/medulla
  • Øyebunnsundersøkelse
  • Spinalpunksjon (etter MR): Trykk, celler, protein, dyrkning, virus PCR, oligoklonale bånd
  • Blod: Oligoklonale bånd, virus og glukose
  • EMG/Nerveledningshastighet, EEG
  • Virus i avføring: Avføringsprøver for polio-undersøkelse skal tas fra alle barn <15 år med akutte slappe lammelser og sendes til FHI, se Guillain barré syndrom eller Transvers myelitt

  Behandling

  Referanser og litteratur

  1. Behrman S. Pediatric decision making. 3rd ed 1996. S 466–9
  2. Morris AMS et al. Acute flaccid paralysis in Australian children. J Paediatr Child Health 2003; 39: 22–26
  3. Solomon T. Infectious causes of acute flaccid paralysis. Current Opinion Infec Dis. 2003; 16: 375–381
  4. Uptodate via helsebiblioteket. Søk på  “Evaluation of the adult with acute weakness in the emergency department” .
  5. Singhi SC et al. Approach to a child with acute flaccid paralysis. Indian J Pediatr. 2012; 79: 1351–7.
  6. Greve-Isdahl F et al. Et spedbarn med pustevansker og hjertestans. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:429–31
  (/pediatriveiledere?key=153104&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6569&menuitemkeylev3=6637)