Diagnostisk intervju SCID-5 på norsk (rop.no)

Klinikerversjonen av det diagnostiske intervjuet SCID-5 er nå utgitt på norsk.

utfylling av skjema

Det er en del forandringer i den nye versjonen. Ill.foto: Colourbox.

 

Av Frøy Lode Wiig

Den nye utgaven av SCID-intervjuet, som nå foreligger på norsk, er kvalitetssikret og oppdatert i tråd med DSM-5. SCID-5 klinikerversjonen er utgitt av Gyldendal Akademisk. SCID-5 intervjuet gir klinikeren en steg-for-steg-veiledning gjennom diagnosearbeidet. Intervjuspørsmål er satt opp parallelt med diagnosekriterier for å gjøre det lettere å vurdere om kriteriet innfris eller ikke.

Mange endringer

Det har skjedd flere endringer fra SCID-I (DSM-IV) til SCID-5 (DSM-5), og det foreligger en oversikt over endringene her.

Les mer: Diagnostisk intervju SCID-5 på norsk (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/diagnostisk-intervju-scid-5-pa-norsk-rop.no)