Psykoterapi

Aktuelt

Vellukka tilskotsordning (Helsedirektoratet)

Ordninga med tilskot til «Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene» er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, seiar avdelingsdirektør Mette Garvoll i Helsedirektoratet.

(/psykisk-helse/psykoterapi)