Utviklingsforstyrrelser

Aktuelt

Ressurssamling for deg som jobber med folk med utviklingsforstyrrelser

Klikk deg inn på utviklingsforstyrrelse-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter der utviklingshemming og andre utviklingsforstyrrelser er en del av bildet. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Andelen barn med autisme aukar i Noreg, og det er store fylkesvise forskjellar (FHI)

På landsbasis har 7 av 1000 barn diagnosen autisme, men det er store skilnader mellom gutar og jenter og mellom fylka. Dette viser oppdaterte tal frå Autismestudien i den Den norske mor, far og barn-undersøkinga (MoBa). Autismespekterforstyrringar har tre kjernesymptom:... <a class="more-link" href="https://psyknyheter.wordpress.com/2019/12/16/andelen-barn-med-autisme-aukar-i-noreg-og-det-er-store-fylkesvise-forskjellar-fhi/#more-42166">Fortsett &#229; lese &#8594;</a>

JAMA Psychiatry: Autismespektrumlidelser i høy grad arvelige

En stor undersøkelse gjort i fem land slår fast at så mye som 80 prosent av tilfellene av autismespektrum-lidelser skyldes arv. Lite tyder på at mødrenes atferd eller å ha blitt utsatt for ytre faktorer spiller en stor rolle.

(/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser)