Utviklingsforstyrrelser

Aktuelt

Ressurssamling for deg som jobber med folk med utviklingsforstyrrelser

Klikk deg inn på utviklingsforstyrrelse-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter der utviklingshemming og andre utviklingsforstyrrelser er en del av bildet. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser)